is loading...

COACHING

W procesie coachingu moimi klientami są najczęściej menadżerowie ze wszystkich szczebli zarządzania lub w przypadku life coachingu wszystkie osoby, które pragną zająć się własnym rozwojem. Jedną z najważniejszych rzeczy, która należy wziąć pod uwagę rozpatrując uczestnictwo w procesie coachingu jest odpowiednia motywacja. Jeżeli coachee nie czuje potrzeby zmiany, rozwoju lub też jakiegokolwiek doskonalenia się, najprawdopodobniej coaching nie będzie metodą, która w tym przypadku będzie wystarczająco efektywna. Warto też przeanalizować obszar, który ma stać się polem do pracy i sprawdzić, czy ten temat jest możliwy do zmiany za pomocą coachingu. W przypadku wątpliwości pierwsze, wstępne spotkanie wiele może wyjaśnić. Należy wyeliminować obszary, które bezpośrednio wiążą się ze szkoleniem lub mentoringiem, czyli zdobywaniem nowych umiejętności dotyczących bezpośrednio wykonywanych obowiązków. W coachingu w większości przypadków uczestniczą osoby, które posiadają wystarczającą wiedzę i umiejętności, ale z jakiegoś soie nie znanego powodu ich nie wykorzystują. Coachign pozwala odkryć te przyczyny i wpłynąć na nie w taki sposób, aby uwolnić potencjał tkwiący w danej osobie i zwiększyć jej osobista efektywność.
Najskuteczniejszym sposobem pracy, w większości przypadków, jest cykl kilku spotkań (od 5 do 7) w odstępach około 3 tygodni. Każde spotkanie trwa około dwóch godzin. Jednakże inne formy prowadzenia coachingu, w przypadku braku możliwości przeprowadzenia go w powyższy sposób, są także możliwe. Każda sesja kończy się wspólnym wypracowaniem zadań rozwojowych, które coachee wykonuje sam pomiędzy spotkaniami. Jest to o tyle istotne, że pozwala na ciągłą pracę nie tylk na sesji, ale w trakcie całego okresu pracy z coachem, czyli kilku miesięcy.
Najczęściej czas całego procesu jest zależny od konkretnychcelów klienta. W przypadku cyklu 7 spotkań, co 3 tygodnie, cały cykl zajmie około 5 miesięcy. W przypadku innej formy pracy z klientem czas może być wydłużany lub skracany, zgodnie z potrzebami. Należy jednak pamiętać, że wiele zmian na poziomie postaw, ale też i zachowań wymaga jednak pewnego czasu, ponieważ trwałe zmiany wiążą się ze zmianą nawyków.
Prowadzę także coachingi zespołów. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie www.teamcoaching.pl

W przypadku pytań zapraszam do kontaktu mailowego: rnykiel@teamcoaching.pl, lub telefonicznego: 502 43 83 94