Skip to content

Europejska Nagroda Jakości EQA

EQA jest niezależną nagrodą jakości przyznawaną dostawcom coachingu i mentoringu przez EMCC  (Europejska Rada Coachingu i Mentoringu). Jej uzyskanie świadczy o tym, że oferta lub kwalifikacje danego podmiotu spełniają surowe standardy europejskie w danym obszarze działalności zawodowej. Nagroda ta cieszy się uznaniem na całym świecie. Stanowi ona integralny i zasadniczy krok na drodze do budowania wiarygodności i utrwalania statusu coachingu i mentoringu.

Nagroda jest wyrazem uznania dla doskonałego przygotowania oferty szkoleniowej spełniającej rygorystyczne normy jakości w zakresie:

 • Zawartości i struktury szkolenia
 • Koncepcji szkolenia
 • Procesu i przebiegu szkolenia
 • Doskonałego przygotowania trenerów
 • Oparcia na dobrych praktykach
 • Optymalnej równowagi między ćwiczeniem umiejętności, refleksją, modelami coachingowymi i planowaniem
 • Przejrzystymi procedurami oceny
 • Procedurami zapewnienia jakości

Europejska Nagroda Jakości:
Wolna od wpływów dostawców coachingu i organizacji coachingowych
Przyznawana za wysoką jakość
Oparta na europejskich standardach jakości
Uznawana na całym świecie

Co daje nagroda EQA?

 • Uczestnikom szkoleń – pewność, że zawartość kursu stoi na wysokim poziomie jakościowym, jest użyteczna i cieszy się uznaniem rynku, na którym będą pracować.
 • Kupującym coaching – pewność, że program szkolenia coacha spełnia wymogi jakościowe.
 • Specjalistom HR i odpowiedzialnym za rozwój kadry – możliwość wyboru najlepszego programu rozwoju własnych menedżerów i liderów pod kątem umiejętności coachingowych.
Back To Top