Skip to content

Czym jest coaching?

Coaching pomaga klientom zrozumieć i kontrolować własne życie, a nie polega na mówieniu innym ludziom, co mają robić;. Pomaga im uświadomić sobie tego, co aktualnie robią w swoim życiu w odniesieniu do  swoich celów, marzeń, wartości i zamiarów. Dostarcza nowych wyborów i prowadzi do zmiany. Coaching pomaga przekraczać blokady psychiczne tego, co uważano za możliwe. Coaching polega na  partnerskich stosunkach pomiędzy coachem a klientem. Pomaga zrozumieć cele, sprawić, aby były one motywujące, a następnie osiągnąć je z energią pochodzącą z ich najgłębszych wartości.

Czym coaching różni się od terapii i pomocy psychologa?

Pomoc psychologa i terapia mają na celu przezwyciężenie problemów pacjenta, który chodzi na psychoterapię albo korzysta z pomocy psychologa, ponieważ nie jest zadowolony ze swojego życia i chce usunąć psychologiczne lub fizyczne objawy.

Pacjent często chce redukcji bólu psychicznego lub fizycznego, odczucia niewygody, a nie dążyć w kierunku pożądanych celów. W trakcie psychoterapii i spotkań z psychologiem, aby odczuwać większy komfort w aktualnej sytuacji, często podejmowane są próby zrozumienia przeszłości i tego, co kiedyś poszło nie tak. Coaching skupia się bardziej na teraźniejszości i przyszłości. Coach może pracować z klientem, który ma już teraz satysfakcjonujące  życie, ale który wciąż chce, aby coach pomógł w pracy nad sobą i w osiąganiu kolejnych celów.

Czym coaching różni się od szkolenia albo nauczania?

Szkolenie i nauczanie wiążą się z przekazywaniem umiejętności i wiedzy uczniowi lub uczestnikowi szkolenia. Osoba prowadząca szkolenie lub nauczyciel jest ekspertem. Posiada bogatą wiedzę i doświadczenie w danej dziedzinie.

Coach z kolei nie musi być ekspertem.  W coachingu nie udziela się porad i instrukcji, ale zadaje pytania. W coachingu klient analizuje teraźniejszość i planuje przyszłość, także ucząc się w trakcie tego procesu, ale coach nie naucza go bezpośrednio, raczej tworzy środowisko sprzyjające autorefleksji i wyciąganiu wniosków.

Czym coaching różni się od doradztwa albo mentoringu?

Mentor jest osobą starszą i bardziej doświadczoną w danej dziedzinie, która prowadzi osobę początkującą (mentee) w oparciu swoją wiedzę ekspercką. Coach zazwyczaj nie posiada doświadczenie w branży klienta. To klient porusza się  doskonale w obszarze swojej pracy. Doradztwo dotyczy systemu biznesowego jako całości. Wpływ zaleceń doradców na jednostki jest pośredni. Wpływ coachingu na jednostki jest bezpośredni. Coaching bardzo często jest efektem rekomendacji doradcy.

Dlaczego coaching zdobywa taką popularność?

Coaching zdobywa popularność w biznesie, ponieważ jest jednym z najbardziej opłacalnych sposobów podnoszenia skuteczności ludzi i organizacji. Pozwala na skuteczną zmianę w ramach organizacji, nie wiążąc się z kosztownymi procesami rekrutacyjnymi ani ponownymi szkoleniami. Ogólnie rzecz biorąc, coaching zdobywa coraz większą popularność, ponieważ wiele osób spodziewa się teraz, że będzie w stanie zrobić więcej oraz spełnić swoje marzenia i cele (psychiczne, emocjonalne, finansowe i duchowe). Coach wspiera ich w realizacji tych zamierzeń. Coach to ktoś, komu zależy na Twoim rozwoju i dobru.

Skąd pochodzi coaching?

Słowa tego po raz pierwszy użyto w sporcie w stosunku do osoby, która, wpierała zawodnika w procesie treningu, poprawiając jego wyniki. Wielu znanych sportowców współpracuje z  coachami. Stamtąd idea ta rozprzestrzeniła się na wszystkie środowiska społeczne i zawodowe. Ważnym wydarzeniem w  popularyzacji idei coachingu była publikacja książki Timothy’ego Gallweya, ‘The Inner game of Tennis’ („Wewnętrzna gra w tenisa”), gdzie idee sprawdzone w coachingu sportowym wykorzystano w znacznie szerszym ujęciu.

Czy, aby zostać coachem, muszę być psychologiem?

Nie. Coaching różni się od psychologii, choć wykorzystuje jej osiągnięcia do pracy z klientami. Aby być coachem, musisz szkolić się jak coach, nie w żadnym innym zawodzie.

Jakie są podstawowe zasady coachingu?

 • Wszyscy ludzie marzą o spełnieniu, choć dla każdego znaczy to coś innego i zasługują na szansę, aby być lepszą wersją siebie.
 • Ludzie tworzą swoje doświadczenie życiowe, a coach wspiera klienta w stworzeniu takiego życia, jakiego oczekuje klient.
 • Nie wystarcza zrozumienie na poziomie intelektualnym. Zmiana oznacza podjęcie działania.
 • Nie ma czegoś takiego jak porażka, jeśli nie możesz zdobyć tego, czego chcesz, to szukasz innego sposobu. Porażka to tymczasowy sposób mówienia, że nie odniosłeś sukcesu. Jeszcze….
 • Każdy już ma wszystkie zasoby, których potrzebuje, albo może je stworzyć. Nikt nie jest bezradny, dopóki w to nie uwierzy. Klient ma odpowiedzi, coach ma pytania.
 • Coach pracuje w celu zwiększenia liczby wyborów w życiu klienta.
 • Coaching to równe, synergiczne stosunki partnerskie.

Jakie są rodzaje coachingu?

Executive Coaching –  dotyczy wyższej kadry menadżerskiej i jest wykorzystywany w celu doskonalenia strategicznego procesu podejmowania decyzji i zdolności przywódczych.

Business Coaching – polega na współpracy z klientami z różnych organizacji i firm, głównie  w obszarze celów zwianych z wykonywaną przez nich pracą.

Team Coaching –  Wielu coachów specjalizuje się w pracy z zespołami biznesowym. Wspierają oni zespoły w wykonywaniu ich pracy najlepiej jak to możliwe, pomagając im pracować w płynny i skuteczny sposób.

Life Coachingklient  zajmuje się tu swoim życiem osobistym we wszystkich jego wymiarach, na przykład osobistym, profesjonalnym czy relacyjnym. Często life  coachowie pomagają klientom także w kwestiach związanych z pracą, ponieważ praca jest istotną częścią życia, ale nie skupiają się w całości na pracy.

Career Coaching –  ta specjalizacja polega na wsparciu w ukierunkowaniu kariery zawodowej, znalezieniu nowej pracy lub wsparciu w powrocie na rynek pracy po dłuższej przerwie.

Coaching sportowy – wielu znanych zawodników współpracuje teraz z osobistym coachem. Osoba taka zajmuje się bardziej aspektem psychologicznym treningu, a nie techniką czy wydolnością. Za te obszary odpowiada trener sportowy.

Jakie korzyści daje coaching?

Dzięki współpracy z coachem osoby prywatne wyraźnie określą czego chcą od życia. Będą do tego dążyć z pasją, ponieważ pozbyły się przeszkód, które im to uniemożliwiały.

Będą mieć bardziej satysfakcjonujące i szczęśliwsze życie w każdym jego aspekcie. Z zawodowego punktu widzenia, będą skuteczniejsze w pracy i będą pracować z mniejszym napięciem i stresem.

Dla firm coaching jest inwestycją długoterminową w wyższą wydajność biznesową. Jest to najbardziej opłacalny sposób na uzyskiwanie wyższej efektywności działania. Coaching jest dowodem angażowania się firmy w rozwijanie umiejętności swoich ludzi i przyczynia się do wspomagającej kultury organizacyjnej zgodnej z wartościami.

Coaching zatrzymuje w danej firmie kluczowych pracowników i pozwala uniknąć:

 • Kosztów ponownego szkolenia
 • Utraty wiedzy firmy na rzecz firm prowadzących działalność konkurencyjną
 • Spadku produktywności wynikającego z absencji

Co się dzieje, gdy zatrudniasz coacha?

Razem z coachem decydujecie o ilości sesji, formie, w jakiej sesje będą prowadzone (twarzą w twarz lub przez komunikator), a także o czasie trwania całego procesu   coachingu. Różni coachowie będą proponować różne uzgodnienia, wynikające z ich własnych doświadczeń.

Kto zatrudnia coacha?

Organizacje zatrudniają coachów, aby usprawnić pracę zespołową, wspomóc pracowników szczebla kierowniczego i aby pomóc kierownikom. Osoby prywatne zatrudniają coachów, aby poprawić swoje życie, związki i ogólne poczucie spełniania.

Jak działa coaching?

Coach pomoże ci przeanalizować teraźniejszość i przejąć większą odpowiedzialność nad swoim życiem. W dalszej kolejności poprowadzi w kierunku zaplanowania przyszłość, jakiej oczekujesz. Pozwala to na osiągnięcie celów osobistych i życie zgodne z własnymi wartościami. Zadaniem coach jest wsparcie w formie jakiej od niego oczekujesz.

Czy coachingu uzależnia?

Nie. Coach dąży do tego, aby klient był niezależny i osiągał to, czego chce. Coachowie od początku dają jasno do zrozumienia, że to klient jest odpowiedzialny za wyniki coachingu i że to klient posiada wszelkie niezbędne zasoby. Coaching ma na celu sprawić, aby klient był bardziej samodzielny, a nie mniej.

Czy coaching może być niebezpieczny?

Nie. To nie jest możliwe. Coach porusza się w obszarze w którym jest specjalistą. Na przykład nie prowadzi psychoterapii czy szkolenia po pozorem pracy coachingowej. Jeżeli kiedykolwiek będzie to konieczne, skieruje on klienta do innego wykwalifikowanego specjalisty w dziedzinie, która okaże się niezbędna do ekspoloracji. Każdy coach ma obowiązek działania zgodnie z kodeksem etycznym swojej organizacji.

Jaka jest związek programowania neurolingwistycznego (NLP) z coachingiem?

Niektóre umiejętności NLP mogą pomóc coachowi uzyskać  większą skuteczność, ale treningi coachingu bardzo się różnią od treningów NLP.

Jakie są normy i zasady etyczne coachingu?

Coaching jest nowym zawodem, dlatego organizacja ICC i firma Lambent UK ustanowiły swoje normy i zasady etyczne dla społeczności International Coaching Community

Na tej stronie możesz zapoznać się z naszym kodeksem etycznym.

Jeśli nie znalazłeś pytania, na które chciałbyś poznać odpowiedź, napisz do nas. Postaramy się udzielić szczegółowej odpowiedzi.

  Klauzula obowiązku informacyjnego

  Back To Top