Skip to content

Gamifikacja na szkoleniu ICC (czas czytania 3 minuty)

Od kiedy pracuję jako trener staram się zwiększać skuteczność moich szkoleń. Szczególnie dotyczy to szkoleń certyfikacyjnych z coachingu ICC. Przekonałem się, że bazowanie tylko na własnym doświadczeniu i wiedzy nie zawsze jest warunkiem wystarczającym do skutecznego wykształcenia coacha. Potrzebne jest często wykorzystanie nowoczesnych, a także atrakcyjnych form przekazu. A także,  co jest pewnie truizmem nacisk na praktyczny aspekt całego szkolenia. Obliczałem że mam teraz proporcje 70% praktyki do 30 % niezbędnej teorii. Coachingu nie da się nauczyć z książek, choć stanowią one wspaniałe uzupełnienie całego procesu certyfikacji.

Dbając o maksymalizację skuteczności procesu edukacji wprowadzam wiele metod i narzędzi, które wspierają ten proces. Znając materię szkoleń z coachingu, sam tworzę wszystkie narzędzia. Głównym mechanizmem, który wykorzystuję w ciągu ostatnich kilku lat jest gamifikacja. Termin znany, choć może warto przypomnieć czym jest to podejście w kontekście szkoleń biznesowych.

Czym jest gamifikacja

Gamifikacja na szkoleniach to proces wykorzystywania elementów charakterystycznych dla wszelkiego rodzaju gier, także komputerowych, takich jak punkty, nagrody, poziomy, wyzwania i rywalizacja, w celu zwiększenia zaangażowania, motywacji i efektywności uczestników szkolenia. Głównym celem gamifikacji na szkoleniach jest przekształcenie tradycyjnych procesów szkoleniowych w interaktywne, atrakcyjne i angażujące doświadczenia, które sprzyjają uczeniu się i zdobywaniu nowych umiejętności. Możliwie interaktywnie i z minimalizacją bierności uczestników szkoleń.

Wprowadzam pewne elementy gamifikacji do struktury szkolenia w taki sposób, aby dostarczać uczestnikom stałej motywacji do udziału, poprawić zaangażowanie w procesie uczenia się oraz zwiększać poziom wiedzy, ale przede wszystkim umiejętności. Coaching to głownie kompetencje praktyczne!  Poprzez niewielki poziom rywalizacji z innymi uczestnikami, zdobywanie punktów, możliwość zdobycia wygranej uczestnicy moich szkoleń ICC są zachęcani do aktywności i ciągłego doskonalenia się.

Jak to robimy?

W praktyce, gamifikacja na szkoleniach obejmuje różnorodne elementy, takie jak interaktywne quizy, zadania z nagrodami, symulacje, wyzwania grupowe, specjalnie przygotowane gry i narzędzia, które dają możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych w czasie szkolenia. Kluczowym elementem gamifikacji jest personalizacja doświadczenia szkoleniowego, tak aby odpowiadało ono potrzebom i preferencjom uczestników. Im atrakcyjniejsze scenariusze ćwiczeń, tym większe zaangażowanie uczestników, a w przyszłości większa skuteczność coacha w pracy ze swoim klientem. A to jest bezcenne!

Gamifikacja pomaga uzyskać informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, tak aby pomóc uczestnikom śledzić ich postępy i zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Natychmiastowa informacja zwrotna zwiększa zaangażowanie i motywuje do osiągania lepszych wyników.

Kluczowym celem gamifikacji na szkoleniach jest nie tylko dostarczenie wiedzy i umiejętności, ale także stworzenie pozytywnego i satysfakcjonującego doświadczenia uczestnictwa, które motywuje do ciągłego rozwoju zawodowego, także po zakończeniu szkolenia  i otrzymania certyfikatu.

W ciągu 14 dni szkolenia wykorzystujemy gotowe gry i narzędzia, które sami zaprojektowaliśmy, a także pewne elementy gamifikacji do których „gadżety”  nie są niezbędne. Często wykorzystuję w sposób twórczy gotowe i sprawdzone scenariusze adoptując je do potrzeb szkolenia z coachingu. Są to różnego rodzaju karty, gry planszowe czy puzzle które projektujemy i produkujemy. No i oczywiście EQdo, narzędzie w formie gry dzięki któremu pomagamy naszym klientom rozwijać inteligencję emocjonalną,  na które poświęcamy cały dzień w czasie ICC. Każdy otrzymuje jeden zestaw na własność – w cenie szkolenia.

Oddzielną innowacją są klejNOTKI, czyli specjalne naklejki ułatwiające notowanie, bez zaburzania procesu koncentracji. Ale o tym może napiszę w oddzielnym tekście.

Przypominam też, że od pewnego czasu coachowie ICC mają możliwość powtórzenia szkolenia z 70% rabatem. Jeśli potrzebujesz odświeżyć swoje umiejętności coachingowe, serdecznie zapraszamy. 

Rafał Nykiel

Back To Top