Skip to content

Coaching jest procesem doskonalenia kompetencji w obszarze, który chce rozwijać klient. Jest oparty na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu. Pomaga ludziom w stawaniu się tym, kim chcą i byciu najlepszą wersją siebie. Wydobywa i wzmacnia to, co najlepsze. Coaching biznesowy wzmacnia organizację nie tylko poprzez rozwijanie indywidualnych kompetencji, ale także poprzez kształtowanie odpowiednich postaw.

Coaching można zdefiniować na wiele sposobów. Istotą coachingu jest:

  • wsparcie klienta w zmianie w wybranym przez niego sposobie oraz zmierzanie w wybranym przez niego kierunku,
  • coaching wspiera klienta na każdym etapie podróży do stania się tym, kim chce być,
  • coaching buduje świadomość, umożliwia wybór i prowadzi do zmian.

Coaching odblokowuje potencjał danej osoby w celu maksymalizacji jej wyników. Pomaga takiej osobie się uczyć, zamiast ją nauczać.

Tradycyjnie coaching związany jest ze sportem. Wielu wybitnych sportowców współpracuje z coachem. W ciągu ostatnich kilku lat coaching zaczął być stosowany w wielu innych obszarach – w biznesie, pracy zespołowej oraz w praktycznie każdym aspekcie życia.

Obecnie normalnym widokiem stał się coach pomagający komuś w osiąganiu swoich celów życiowych i profesjonalnych. Coaching oznacza partnerską relację pomiędzy coachem a klientem.

Zadaniem coacha jest pomoc klientowi w osiągnięciu najlepszych osobistych wyników i stworzenie rezultatów, jakich klient oczekuje w życiu osobistym i zawodowym. Coaching gwarantuje, że klient może dać z siebie to, co najlepsze, uczyć się i rozwijać w wybrany przez niego sposób.

Coach nie musi być ekspertem w dziedzinie pracy swoich klientów.

Coaching holistyczny

Proponowana przez nas formuła to podejście holistyczne, które uwzględnia fakt, że na zachowania jednostki ma wpływ znacznie więcej czynników niż tylko wiedza i umiejętności. Dlatego też istotne są takie czynniki jak system przekonań, nawyki zakorzenione w myśleniu i działaniu, hierarchia wartości, poczucie tożsamości oraz odczuwanie równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym.

Każdy z wymienionych wyżej czynników może podnieść lub obniżyć efektywność naszej pracy. Podobnie jak sposób, w jaki zarządzamy naszymi emocjami i budujemy relacje z innymi ludźmi.

Coaching holistyczny jest pomocny w odkrywaniu istotnych przyczyn tych zachowań, które wydają się mało użyteczne, a które chcemy zmienić, żeby uzyskać większą efektywność i satysfakcję z życia. Jest to punkt wyjścia do wypracowywania nowych rozwiązań, a proces ten prowadzi do szybkiej i trwałej zmiany.

Warto odróżnić coaching od innych dziedzin rozwoju

MENTORING

Mentoring ma miejsce, gdy kolega na wyższym stanowisku, postrzegany jako bardziej doświadczony w temacie, daje porady i stanowi wzór do naśladowania. Mentoring obejmuje dyskusje o szerokim zakresie, które nie muszą ograniczać się do kontekstu pracy. Mentor jest patronem z dużym doświadczeniem zawodowym w dziedzinie pracy klienta. Zarówno mentoring, jak i coaching głównie zajmują się osiągnięciami w teraźniejszości oraz w przyszłości.

TERAPIA

Terapia oznacza pracę z klientem, który dąży do pozbycia się objawów psychologicznych lub fizycznych. Klient pragnie uzdrowienia emocjonalnego i ulgi od bólu psychicznego. Terapia zajmuje się zdrowiem psychicznym klienta. Coaching natomiast zajmuje się rozwojem psychicznym klienta. Motywem klienta do rozpoczęcia terapii lub sięgnięcia po pomoc psychologa jest z reguły pragnienie uwolnienia się od bólu lub dyskomfortu, a nie zmierzanie do pożądanych celów. Coaching nie jest środkiem zaradczym, lecz generatywnym. Zarówno terapia, jak i pomoc psychologiczna częściej obejmują zrozumienie i przezwyciężenie doświadczeń z przeszłości niż coaching.

SZKOLENIE

Szkolenie to proces nabywania umiejętności, wiedzy lub zdolności poprzez naukę lub doświadczenie. Trener jest z definicji ekspertem, a kurs szkoleniowy prawdopodobnie będzie ukierunkowany na nabycie określonych umiejętności mających przynieść natychmiastowe rezultaty. Szkolenie ma zwykle również formę grupową niż nauczania indywidualnego.

DORADZTWO

Doradca zapewnia wiedzę i rozwiązuje problemy biznesowe lub rozwija przedsiębiorstwo jako całość. Doradca zajmuje się całą organizacją lub określonymi jej częściami, a nie poszczególnymi osobami do niej należącymi. Doradca wpływa na poszczególne osoby tylko pośrednio.

Back To Top