Skip to content

Kompetencje coacha

Poniżej przedstawiono kluczowe kompetencje, jakimi muszą wykazać się coachowie, aby uzyskać certyfikat po szkoleniu w ramach międzynarodowej certyfikacji coachów i dołączyć do International Coaching Community. Są to również umiejętności, które coachowie powinni konsekwentnie demonstrować w swojej profesjonalnej pracy.

Informacje ogólne

 • Rozumie i stosuje wskazówki etyczne oraz publikowane standardy International Coaching Community.
 • W sposób jasny odróżnia treść od procesu w sytuacji klienta, czyli czego dana sytuacja dotyczy i jak jest ona reprezentowana.
 • Zawsze pracuje nad tym, by dać klientowi więcej możliwości wyboru niż ma w danym momencie.

Cele, wartości i przekonania

 • Pracuje z klientem nad przezwyciężeniem ograniczających go przekonań.
 • Odkrywa wartości klienta i uświadamia je klientowi.
 • Nie narzuca swoich wartości.
 • Pracuje z klientem nad określeniem jego celów i upewnia się, że są one zgodne z jego wartościami.
 • Jasno prosi o wykonanie działań, które poprowadzą klienta w kierunku realizacji jego celów.

Relacje

 • Buduje z klientem relację opartą na szacunku i zaufaniu.
 • Pracuje tak, aby klient był odpowiedzialny za proces coachingu i zadania, na jakie zgodzi się w tym procesie.
 • Tworzy z klientem równe synergiczne partnerstwo. 

Słuchanie

 • Jest w pełni obecny i uważny podczas procesu coachingu, słucha i wspiera klienta w wyrażaniu siebie, skupia się na tym, czego chce klient, a nie coach.
 • Słucha i zwraca uwagę na swoją intuicję.

Dociekliwość i pytania

 • Pomaga klientowi szczegółowo określić jego obecną sytuację.
 • Zadaje mocne pytania, które prowokują do wglądu w siebie, odkrywania i działania.
 • Zapewnia jasne i zrozumiałe informacje zwrotne.
 • Używa różnych perspektyw do przeformułowania i wyjaśnienia doświadczeń klienta.
 • Wspiera rosnącą samoświadomość klienta.
 • Uświadamia klienta o niespójnościach pomiędzy jego myślami, emocjami i działaniami.

Projektowanie działań i zadań

 • Stwarza klientowi możliwości ciągłego uczenia się.
 • Daje klientowi odpowiednie zadania będące dla niego wyzwaniem i pomagające mu w dążeniu do realizacji jego celów.
 • Pomaga klientowi opracować odpowiedni, miarodajny plan działania z docelowymi terminami.
 • Zapewnia wyzwania pozwalające klientowi sięgnąć poza jego świadome ograniczenia.
 • Pilnuje, aby klient być odpowiedzialny za wzajemnie uzgodnione zadania i działania.

Informacja zwrotna

 • Pozwala klientowi zobaczyć jego mocne strony oraz ujawnia i wspiera ich źródła.
 • Pokazuje klientowi, gdzie przyzwyczajenia powstrzymują go przed rozwojem i wspiera wszelkie zmiany, jakie klient chce wprowadzić.
 • Zauważa sukcesy klienta.

Zorganizowanie

 • Zachowuje swoją perspektywę i nie utożsamia się z emocjami klienta.
 • Ocenia i rozróżnia poszczególne komunikaty przekazywane przez klienta.
 • Jest wrażliwy na niewerbalne sygnały klienta i dostosowuje się do nich.

Wiedza

 • Wiedza na temat coachingu.
 • Co odróżnia coaching od doradztwa, terapii, szkolenia i konsultingu.
 • Znajomość specjalistycznego słownictwa coachingowego.
 • Kryteria analizy, zarówno procesu jak i wynikających z niego celów.
Back To Top