Skip to content

Wszyscy coachowie ICC pracują w sposób spełniający rygorystyczne normy w zakresie umiejętności i etyki. Jeżeli masz powody, aby twierdzić, że dany coach ICC nie spełnia tych norm, prosimy skorzystać z formularza poniżej, by skontaktować się z Zarządem. Formularz ten zostanie następnie przekazany niezależnej komisji ds. etyki, która zbada skargę.

Jeżeli komisja stwierdzi, że wystąpiło naruszenie, konieczne będzie zastosowanie środków zaradczych. Mogą także zostać nałożone sankcje, takie jak zawieszenie lub wykluczenie członkostwa coacha.

    Back To Top