skip to Main Content

Rafał Nykiel

Pracuję jako trener od 20 lat, a jako coach od 2004 roku. Mam międzynarodową akredytację trenera coachingu International Coaching Community, organizacji zrzeszającej i kształcącej coachów na całym świecie, której kursy zostały wyróżnione Europejską Nagrodą Jakości EQA przyznawaną przez European Mentoring & Coaching Council EMCC.

W ciągu ostatnich 10 lat przeprowadziłem ponad 50 certyfikacyjnych edycji szkoleń ICC i przygotowałem  do zawodu coacha ponad 500 osób. Posiadam także jedyny w Polsce certyfikat międzynarodowego trenera Team Coachingu ICC. Jestem  również aktywnie działającym executive coachem i team coachem.

W 2019 roku otrzymałem statuetkę za działania na rzecz podnoszenia jakości w pracy coacha w społecznym plebiscycie Izby Coachingu jako jedna z osób, która przez ostatnie 10 lat, w szczególny sposób, przyczyniły się do budowania standardów, etyki i jakości w coachingu.

Jestem autorem narzędzia EQdo karty emocji, które ułatwia zarządzanie emocjami, redukcję stresu i daje realne wsparcie w sytuacjach konfliktowych www.EQdo.pl.

Od wielu lat jestem wykładowcą coachingu w Szkole Głównej Handlowej, na Politechnice Łódzkiej, Wyższej Szkole Menedżerskiej i Uniwersytecie Łódzkim. Swoje doświadczenie zawodowe buduję nie tylko poprzez pracę z klientami indywidualnymi w korporacjach oraz osobami prywatnymi, ale również z zespołami.

Oprócz szkoleń certyfikacyjnych ICC, prowadzę także treningi coachingu menedżerskiego, pracy z nastawieniem, budowania zespołu oraz szeroko rozumianego rozwoju osobistego. Jestem autorem wielu programów szkoleniowych, między innymi dla coachów, menedżerów czy superwizorów coachingu. W prowadzonych przeze mnie szkoleniach wykorzystuję od 2012 roku własne rysunki, którymi zastępuję tradycyjne prezentacje multimedialne. Co zapewnia bardzo efektywne wsparcie procesu nauki.

Z wykształcenia jestem socjologiem po studiach podyplomowych z zakresu zarządzania i marketingu. Oprócz tego ukończyłem wiele specjalistycznych szkoleń, m.in. NVC, NLP, Panorama Społeczna, podejście systemowe czy coaching prowokatywny.

Jest także autorem Encyklopedii Coachingu encyklopediacoachingu.pl – platformy, która w przystępny sposób porządkuje informacje na temat coachingu oraz stanowi wiarygodne i rzetelne źródło wiedzy.

Prywatnie spełniam się również w roli męża i ojca dwóch córek, których wychowanie jest dla niego jednym z największych, a równocześnie najprzyjemniejszych wyzwań życiowych. Wśród jego zainteresowań znajdują się filozofia Wschodu oraz praktyka uważnej obecności.

Najważniejsze etapy edukacji:

  • 1996 r. – Socjologia, Uniwersytet Łódzki,
  • 1998 r. – Studia Podyplomowe „Marketingowe Zarządzanie Firmą”, Uniwersytet Łódzki,
  • 2004 r. – International Coaching Certification,
  • 2007 r. – International Coaching Trainers Training, Brazylia,
  • 2016 r. – International Team Coaching Trainers Training, Portugalia.
Zakres działania i klienci

Pracuję zarówno z klientami indywidualnymi w korporacjach oraz osobami prywatnymi, a także zespołami. Jestem autorem wielu programów szkoleniowych między innymi dla coachów, menadżerów, a także superwizorów coachingu. Jestem również propagatorem ujęcia systemowego i holistycznego w coachingu.

Współpracuję z wieloma uczelniami – są to między innymi Szkoła Główna Handlowa, Politechnika Łódzka i Wyższa Szkoła Menadżerska.

Rekomendacje
Back To Top