is loading...

Co zamierzasz z tym zrobić?
Pytania o rozwiązania

 

Takie lub podobne pytanie, wcześniej lub później pojawia się na każdej sesji coachingowej. Mówiąc szczerze, im później tym lepiej. Z jakiego powodu? O tym za chwilkę…
Najogólniej rzecz ujmując, planowanie działań jest integralną częścią, praktycznie każdej sesji coachingowej. Dzięki temu, coachee ma możliwość przeniesienia odkryć z sesji, która jak wiadomo polega głownie na rozmowie (specyficznej, ale jednak) w obszar codziennych aktywności. Dla wielu klientów, jest to bardzo ważna część spotkania i warto aby coach zadbał o to, aby się ona pojawiła. W czasie trwania sesji istnieje wiele możliwości aby zaplanować przyszłe działania. Najprostszym są pytania dotyczące bezpośrednio tego obszaru:
Co zamierzasz zrobić?
Kiedy to zrobisz?
Jaki będzie pierwszy krok?
Jaki masz plan działania?
Innym sposobem, jest wykorzystanie różnego narzędzi coachingowych, które będą wspierały coachee w planowaniu działań. Najczęściej są one związane z ustaleniem w odpowiedniej kolejności pewnych kroków, które doprowadzą klienta do celu.
Jednakże, niezwykle ważne jest to, aby przed rozpoczęciem działań coachee miał możliwość na poeksplorowania tematu sesji, tak, aby zaplanowane działania były związane z innym, nowym oglądem sytuacji. Tak, aby w miarę możliwości, o ile coachee pracował nad problemem mógł znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie jeszcze na sesji. Żeby miał możliwość odkrycia, tego co stanowi zasób, a co może być przeszkodą w realizacji celu. Dopiero wtedy, plan działania ma szanse na przybranie jakiejś nowatorskiej, bardziej użytecznej (zwiększającej szanse powodzenia) formy.
Nadmierny pośpiech w planowaniu działań może doprowadzić do braku rzeczywistych wglądów, a co za tym idzie nadmiernego spłycenia sesji. Mówimy wtedy, że sesja jest operacyjna, a to nie zawsze jest komplementem. O wartości sesji coachingu holistycznego świadczy w duże mierze właśnie jakość i ilość wglądów klienta. Gdyby ograniczyć sesję tylko i wyłącznie do planowania działań, dla wielu osób jej wartość byłaby niewielka. Wynika to z dwóch głównych przyczyn.
Pierwsza, to taka, że wiele osób nie potrzebuje coacha, aby zaplanować swoje działania. Większość ludzi, których spotkałem w życiu, w takiej lub innej formie robi to na co dzień. Układają prządek dnia, tygodnia pracy lub wyjazdu wakacyjnego. Zatem, możemy powiedzieć, że niemalże wszyscy mają potrzebne kompetencje, do względnie skutecznego planowania. Oczywiście, niektóre osoby nie są w pełni zadowolone z tego jak to robią, ale możliwość zmiany tego sposobu, także będzie związana z dokonaniem wspomnianych wglądów (na przykład, dotyczących identyfikacji nieskutecznej strategii planowania, tak aby w najbliższej przyszłości móc ją zmienić)
Druga, to taka, że plan działań nie poprzedzony częścią wglądową najczęściej ma mniejsza wartość, ponieważ klient nie ma świadomości tego, co jest jego zasobem, a co rzeczywista przeszkodą, nad zmianą której powinien popracować. Mogą to być ograniczające przekonania blokujące przed skutecznym i płynnym zrealizowaniem planu, obawy, pełniące podobną funkcję, lub też nieuświadomione wartości, których odkrycie stanowi niezwykle ważny element prawie każdej sesji coachingowej.

Jeśli coach zbyt szybko (czyli bez umożliwienia uzyskania odpowiedniej ilości i jakości wglądów przez klienta) przejdzie o pytania o rozwiązania lub działania, najprawdopodobniej dowie się, że klient jeszcze nie wie jakie podjąć decyzje lub co powinien w tej sytuacji zrobić.
Może zaistnieć sytuacja, kiedy pytanie o rozwiązanie zadane na początku sesji może przynieść pewne korzyści. Ma to miejsce, gdy klient mówi co myśli, że powinien zrobić, ale z jakiegoś powodu jeszcze nie przystąpił do działania. Daje to możliwość wstępnej identyfikacji potencjalnych przeszkód w działaniu, związanych ze sposobem myślenia, czy postrzeganiem rzeczywistości. Tak, aby w kolejnych krokach coachee mógł, o ile podejmie taką decyzję, je zmienić.
Ale naczelną zasadą w coachingu holistycznym (w omawianym kontekście) jest takie poprowadzenie sesji, aby klient miał możliwość, zanim rozpocznie planowanie działań i generowanie nowych rozwiązań, spojrzenia na sytuację z wielu punktów widzenia. Aby mógł uświadomić sobie przeszkody, a przede wszystkim tzw. zasoby ułatwiające, lub też nawet umożliwiające realizację zakładanego celu.