is loading...

Poznaj siebie i zespół.
DZIAŁAJ EFEKTYWNIEJ

Znana prawda mówi, że ludzie przychodzą do firm z powodów tkwiących w samych firmach: prestiż nazwy, branża, ciekawa oferta pracy, możliwości rozwoju i wiele innych. Jednocześnie badania wskazują, że w 80% przypadków pracownicy nie opuszczają swoich firm, tylko swoich menedżerów. Najczęstszym powodem są niedoskonałości szefów - braki kompetencji przywódczych: zła komunikacja, nierozwijanie ludzi, nieumiejętne zarządzanie. Tracą na tym ludzie i firmy. Co ważne - często faktyczne niedociągnięcia w tej mierze nie wynikają z braku samych umiejętności, ale z niedopasowania stylu działania szefa i samego zespołu do naturalnych cech pracowników.
Wiele obecnie stosowanych narzędzi badania ludzkich zachowań opiera się na pracach Carla Gustava Junga. Podstawą ich jest podział zachowań ludzi na cztery główne style określane jako: Dominacja, Wpływ, Uleganie, Zgodność. Od skrótu ich angielskich nazw pochodzi powszechnie używany termin DISC. Jednocześnie trudno oczekiwać, aby tak podstawowy model mógł efektywnie służyć do opisu zachowań ludzi w dzisiejszym skomplikowanym i wieloznacznym świecie. Miarodajne, wiarygodne, a także praktycznie użyteczne wyniki, daje analiza stylów zachowań dokonywana przy pomocy bardziej precyzyjnych narzędzi opartych na modelu Junga - jednym z najbardziej rozwiniętych i kompleksowych jest model Extended DISC®.
Jakie korzyści może odnieść pracownik i jego szef z wykorzystania tego narzędzia?
Dla pracownika wynik analizy to przede wszystkim:
Poznanie swojego stylu zachowań - mimo częstych opinii, że każdy z nas zna siebie najlepiej, praktycznie bardzo często respondenci cenią sobie wyniki analizy Extended DISC® i mówią, że dowiadują się o sobie istotnie ważnych rzeczy, które mogą wykorzystać w dalszym rozwoju lub kształtowaniu swojej ścieżki kariery.
Poznanie stylów zachowań innych członków zespołu - poznając preferowane zachowania innych członków zespołu mogę się lepiej komunikować (wiem, co „przemawia” do poszczególnych osób), mogę liczyć na lepsze zrozumienie moich racji i postępowania, łatwiej i szybciej możemy dochodzić do porozumienia.
Zdobycie wiedzy jak efektywnie kierować innymi - wiem jak przekazywać zadania i informacje, wiem jak motywować (bo wiem, co motywuje), mogę liczyć na większe zrozumienie moich racji i decyzji.
Współpraca z szefem - jeśli znam jego charakterystykę wiem jak przygotowywać spotkania, raporty, jak z nim rozmawiać, aby moje racje i pomysły skutecznie dotarły do niego i znalazły dobry odbiór.
Praca nad rozwojem indywidualnym - znając mój naturalny styl zachowań mam podstawę do pracy nad swoimi umiejętnościami pozwalającymi mi opanować inne zachowania, lepiej współpracować, lepiej rozumieć innych i umieć dopasować swój styl do stylu innych.
Korzyści dla szefów, zespołów i firmy:
Zrozumienie mechanizmów współpracy w zespołach - „mapa” preferowanych zachowań pomaga zrozumieć jak reagują i postępują poszczególni członkowie zespołu, jakie są mocne strony i słabości zespołu, kto wywiera największy wpływ na zespół i czy jest to korzystne dla całego zespołu, pozwala wykorzystywać ich naturalny styl zachowania - przez co praca zespołu może być efektywniejsza, mniej będzie konfliktów i barier.
Narzędzie kierowania zespołem - każdy z członków zespołu pracuje najwydajniej, gdy może realizować zadania w sposób zbliżony do jego naturalnego stylu; szef może zatem uwzględniać takie czynniki przydzielając zadania i planując współpracę w ramach zespołu.
Planowanie rozwoju pracowników - znając naturalne style zachowań szef może planować szkolenia adekwatne do indywidualnych potrzeb pracowników i zespołu.
Dobór nowych członków do istniejących zespołów - znając style działania pracowników obecnego zespołu można podejmować świadome decyzje o wzbogaceniu go o określonych pracowników dla wzmocnienia określonych cech zespołu.

Zespół Extended DISC