Skip to content

O programie

Program międzynarodowej certyfikacji w zakresie coachingu biznesowego to wyspecjalizowane szkolenie dla coachów, którzy chcą pracować z indywidualnymi klientami w kontekście biznesowym. Jest otwarty na coachów certyfikowanych przez ICC oraz innych, którzy przeszli odpowiednie szkolenie wstępne.

Nowe wyzwania, nowe umiejętności

Regularne szkolenie coachingowe nie przygotuje Cię na trudności i wyzwania coachingu w organizacjach. Potrzebne są nowe, inne umiejętności, by prowadzić szkolenia dla menadżerów i kierowników. Kierownicy potrzebują najlepszych umiejętności coachingowych, pozwalających ich personelowi na osiągnięcie najlepszych wyników.

Korzyści z certyfikacji

Zostań przedstawicielem zmian w organizacjach

Większa wiedza i pewność siebie w wykorzystaniu narzędzi coachingowych

Zintegrowane szkolenie z zakresu coachingu biznesowego

Większa wiarygodność w sektorze coachingu biznesowego

Proces szkolenia i certyfikacji
1

Planowanie

Uczestnicy pracują nad planowaniem i stawianiem celów poprzez kwestionariusze samooceny, recenzje książek oraz planowanie procesu uczenia się.

2

Szkolenie

Kurs składa się z dwóch części. Uczestnicy rozwijają swoje umiejętności, aby nauczyć się kluczowych koncepcji coachingu i codziennie wcielać je w życie.

3

Certyfikacja

Uczestnicy wykonują zadania certyfikacyjne, w tym projekty coachingu klientów, samooceny i koncepcyjne zadania integracyjne, recenzje książek oraz projekty samocoachingu.

Szczegóły certyfikacji

Tematy uwzględnione w certyfikacji

 • Jak doprecyzowywać cele i wartości klientów.
 • Koło coachingu biznesowego: znajdź punkty oddziaływania.
 • Myślenie systemowe stosowane w biznesie.
 • Przejdź z zarządzania oczekiwaniami do zarządzania porozumieniami.
 • Zachowanie poufności i etyka w coachingu biznesowym.
 • Cztery kwadranty biznesu oraz ich wykorzystanie w coachingu.
 • Stwórz obowiązkowość, odpowiedzialność i zaangażowanie.
 • Zaawansowane umiejętności wyszukiwania informacji.
 • Coaching biznesu i jego pięć głównych problemów – jak je przezwyciężyć?
 • Znaczenie punktów widzenia oraz ich wykorzystanie.
 • Punkty widzenia jako narzędzie analityczne.
 • Jak zbudować potężny Plan Rozwoju.
 • Narzędzia do planowania działań.
 • Model przejściowy w rozwoju kariery.
 • Jak zmierzyć wyniki coachingu, w tym zwrot z inwestycji (RoI).
 • Stwórz kulturę coachingu.
 • Wprowadzenie do mentoringu.

Dla kogo jest ten kurs?

 • Menedżerowie
 • Coachowie
 • Konsultanci
 • Psychologowie organizacyjni
 • Trenerzy
Działania wymagane do certyfikacji

Podsumowanie/recenzje książek

Stworzenie pisemnej recenzji książki związanej z coachingiem ujętej na liście zapewnionej na szkoleniu. Takie podsumowanie zostanie rozdane wszystkim uczestnikom i trenerowi, którzy zapewnią swoje uwagi i informacje zwrotne.

Projekt coachingu

Uczestnicy muszą odbyć co najmniej 20 godzin coachingu z co najmniej dwoma zespołami; każdy z nich przejdzie co najmniej dziesięć godzin coachingu. Powinni złożyć trenerowi pisemny raport z tych projektów coachingu w ciągu dwunastu miesięcy od wstępnego szkolenia. Można także zaprezentować wideo z pisemnym komentarzem.

Projekt samocoachingu

Każdy uczestnik będzie pracował nad projektem rozwoju własnego. Uczestnicy powinni przedstawić cele swoje projektu trenerowi – wartości, jaki reprezentuje oraz ich plan działania. Projekt ten może wiązać się z nauką lub jakąkolwiek czynnością samorozwojową.

Projekt badawczy

Każdy uczestnik przeprowadzi projekt badawczy na interesujący go temat związany z coachingiem zespołowym. Pisemne raporty powinny obejmować jedynie informację zwrotną na temat procesu i powinny przestrzegać zasad poufności uzgodnionych pomiędzy coachem i klientem.

Egzamin pisemny

Uczestnicy napiszą egzamin pisemny, które obejmie teorię i praktykę zawodowego coachingu zespołowego.

Kwestionariusz integracyjny ze szkolenia

Uczestnicy wypełnią kwestionariusz, którego celem będzie zintegrowanie treści przedstawionych podczas programu.

Pokaż nadchodzące szkolenia

Sprawdź nadchodzące szkolenia i zapisz się!

Inne programy szkoleniowe

Life coaching

Ten unikalny kurs nastawiony jest na szkolenie coachów w zakresie pomocy ludziom we wprowadzeniu w ...

Team coaching

Coaching grupowy jest obecnie jednym z najbardziej gwałtownie rosnących rynków w świecie biznesu...

Executive coaching

Program ten umożliwia zostanie akredytowanym Coachem Kierowników i Menedżerów, co skutecznie pom...

Międzynarodowa certyfikacja coachów

Program ten stanowi unikalną możliwość uzyskania Międzynarodowego Certyfikatu Coacha od organiz...

Back To Top