Skip to content

O programie

Program ten umożliwia zostanie akredytowanym Coachem Kierowników i Menedżerów, co skutecznie pomoże organizacjom w osiągnięciu najlepszych wyników. Wchodzi on w skład kompletnej edukacji w zakresie coachingu korporacyjnego, wraz z programami coachingu grupowego i biznesowego. Jest otwarty na coachów certyfikowanych przez ICC oraz innych organizacji coachingowych.

Najlepsza wersja Ciebie jako coacha

Coaching kierowników wykracza poza zwykle umiejętności coachingowe. Kierownicy potrzebują coachów, którzy również są liderami. Aktualne zwykłe umiejętności coachingowe nie wystarczą. Musisz się wyróżniać. Aby sprostać temu wyzwaniu, musisz stać się najlepszą wersją siebie.

Cechy programu

Ciągłe ćwiczenie

Jest to szkolenie praktyczne, które pozwala szybko zintegrować nowe umiejętności w zakresie executive coaching.

Podejście systemowe

Umiejętności i wiedza w zakresie myślenia systemowego, które należy zastosować w praktyce podczas coachingu kierowników.

Proces szkolenia i certyfikacji

Planowanie

Uczestnicy pracują nad planowaniem i stawianiem celów poprzez kwestionariusze samooceny, recenzje książek oraz planowanie procesu uczenia się.

Szkolenie

Ten kurs jest konieczny do uzyskania certyfikatu. Uczestnicy rozwijają swoje umiejętności, aby nauczyć się kluczowych koncepcji coachingu i codziennie wcielać je w życie.

Certyfikacja

Uczestnicy wykonują zadania certyfikacyjne, w tym projekty coachingu klientów, samooceny i koncepcyjne zadania integracyjne, recenzje książek oraz projekty samocoachingu.

Szczegóły certyfikacji

Dla kogo jest kurs executive coaching?

 • Dla coachów kurs ten stanowi możliwość poszerzenia i zmaksymalizowania usług, które oferują oni swoim klientom poprzez zwiększenie wpływu, jaki ich interwencje w zespołach biznesowych mogą mieć na kierowników i najwyższą kadrę menedżerską.
 • Kierownikom i menedżerom kurs ten pozwoli odkryć nowy sposób kierowania ich zespołami, zmotywować współpracowników i poprawić ich jakość życia.
 • Dla doradców, którzy pragną dogłębnie zrozumieć proces rozwojowy menedżerów poprzez coaching.

Coaching menadżerski - tematy uwzględnione w certyfikacji

 • Etapy coachingu przywódczego i jak je wdrożyć.
 • Poszczególne wyzwania w coachingu kierowników i jak je przezwyciężyć.
 • Jak korzystać z myślenia systemowego i wpływu.
 • Jak doprecyzowywać cele i odpowiedzialność.
 • Zaawansowane umiejętności wyszukiwania informacji dla menedżerów.
 • Jak stworzyć perspektywy systemowe.
 • Odpowiedzialność wykonawcza.
 • Jak korzystać z Planu Rozwoju Osobistego (PDP) dla menedżerów.
 • Jak przekazywać informacje zwrotne kadrze menedżerskiej.
 • Jak zmierzyć wyniki executive coachingu.
 • Praktyczne aspekty coachingu kierowników: jak zorganizować praktykę coachingu.
 • Zarządzanie politykami biznesowymi za pomocą coachingu.
 • Aktywne uczenie się.
Działania wymagane do certyfikacji

Podsumowanie/recenzje książek

Stworzenie pisemnej recenzji książki związanej z coachingiem ujętej na liście zapewnionej na szkoleniu. Takie podsumowanie zostanie rozdane wszystkim uczestnikom i trenerowi, którzy zapewnią swoje uwagi i informacje zwrotne.

Projekt coachingu

Uczestnicy muszą odbyć co najmniej 20 godzin coachingu z co najmniej dwoma zespołami; każdy z nich przejdzie co najmniej dziesięć godzin coachingu. Powinni złożyć trenerowi pisemny raport z tych projektów coachingu w ciągu dwunastu miesięcy od wstępnego szkolenia. Można także zaprezentować wideo z pisemnym komentarzem.

Projekt samocoachingu

Każdy uczestnik będzie pracował nad projektem rozwoju własnego. Uczestnicy powinni przedstawić cele swoje projektu trenerowi – wartości, jaki reprezentuje oraz ich plan działania. Projekt ten może wiązać się z nauką lub jakąkolwiek czynnością samorozwojową.

Projekt badawczy

Każdy uczestnik przeprowadzi projekt badawczy na interesujący go temat związany z coachingiem zespołowym. Pisemne raporty powinny obejmować jedynie informację zwrotną na temat procesu i powinny przestrzegać zasad poufności uzgodnionych pomiędzy coachem i klientem.

Egzamin pisemny

Uczestnicy napiszą egzamin pisemny, które obejmie teorię i praktykę zawodowego coachingu zespołowego.

Kwestionariusz integracyjny ze szkolenia

Uczestnicy wypełnią kwestionariusz, którego celem będzie zintegrowanie treści przedstawionych podczas programu.

Pokaż nadchodzące szkolenia

Sprawdź nadchodzące szkolenia i zapisz się!

Inne programy szkoleniowe

Life coaching

Ten unikalny kurs nastawiony jest na szkolenie coachów w zakresie pomocy ludziom we wprowadzeniu w ...

Międzynarodowa certyfikacja coachów

Program ten stanowi unikalną możliwość uzyskania Międzynarodowego Certyfikatu Coacha od organiz...

Business coaching

Program międzynarodowej certyfikacji w zakresie coachingu biznesowego to wyspecjalizowane szkolenie...

Team coaching

Coaching grupowy jest obecnie jednym z najbardziej gwałtownie rosnących rynków w świecie biznesu...

Back To Top