Skip to content

O programie

Ten unikalny kurs nastawiony jest na szkolenie coachów w zakresie pomocy ludziom we wprowadzeniu w ich życiu równowagi. Wielu executive coachów potrzebuje tych umiejętności, gdyż wielu kierowników nie prowadzi zrównoważonego trybu życia. Szkolenie life coaching ICC zostało zaprojektowane tak, by zintegrować umiejętności w zakresie executive coaching. Ma ono pomóc kierownikom we wprowadzeniu w ich życiu równowagi i osiągnięciu niespotykanych rezultatów.

Program Life Coaching ICC jest otwarty na coachów certyfikowanych przez ICC oraz innych, którzy przeszli odpowiednie szkolenie wstępne.

Bardziej swobodni i szczęśliwsi klienci

Przedsiębiorstwa każdego roku tracą miliony euro, funtów i dolarów, ponieważ ich pracownicy są zestresowani, nie ma ich w pracy lub dokonują złych decyzji, gdy już tam są.

Im mniej są zestresowani, tym bardziej będą szczęśliwi. Szkolenie life couching zapewnia narzędzia pozwalające pracować jako coach z klientami, którzy żyją pod presją i chcą być szczęśliwsi i bardziej swobodni.

Cechy programu

Większa wiarygodność w sektorze executive coachingu

Pomóż klientom we wprowadzeniu w ich życiu równowagi, złagodzeniu stresu i wprowadzeniu szczęścia, jak również w osiągnięciu oczekiwanych przez nich wyników.

Większa wiedza i pewność siebie w wykorzystaniu narzędzi life coachingu

Ten kurs zapewnia narzędzia pozwalające pracować jako coach z klientami, którzy są zestresowani lub żyją pod presją i chcą dokonać zmian w swoim życiu, pomagając im być szczęśliwszymi i bardziej swobodnymi.

Proces szkolenia i certyfikacji
1

Planowanie

Uczestnicy pracują nad planowaniem i stawianiem celów poprzez kwestionariusze samooceny, recenzje książek oraz planowanie procesu uczenia się.

2

Szkolenie

Kurs składa się z dwóch części. Uczestnicy rozwijają swoje umiejętności, aby nauczyć się kluczowych koncepcji coachingu i codziennie wcielać je w życie.

3

Certyfikacja

Uczestnicy wykonują zadania certyfikacyjne, w tym projekty coachingu klientów, samooceny i koncepcyjne zadania integracyjne, recenzje książek oraz projekty samocoachingu.

Szczegóły certyfikacji

Uwzględnione tematy

 • Twój styl życia.
 • Jak znaleźć idealną równowagę pomiędzy domem a pracą.
 • Samoobserwacja jako potężne narzędzie zmian.
 • Jak przestać być ofiarą, a zostać agentem, który zmienia świat swoimi czynami.
 • Jak zarządzać stresem.
 • Jak zarządzać osądami i naciskiem „zobowiązań”, które powodują stres.
 • Dogłębna praca nad wartościami i jak żyć w oparciu o nie.
 • Teoria samoatrybucji.
 • Trzy sposoby myślenia, które powodują stres i jak je zmienić.
 • Psychologia pozytywna i szczęście.
 • Stan przepływu i jak go osiągnąć.
 • Jak zrównoważyć zaangażowanie i udział.

Korzyści z kursu

 • Większa wiedza i pewność siebie w wykorzystaniu narzędzi coachingu osobistego.
 • Większa wiarygodność na rynku executive coachingu.
 • Umiejętność pomagania klientom we wprowadzeniu w ich życiu równowagi.
 • Umiejętność pomagania klientom w osiągnięciu bardziej szczęśliwego życia z mniejszą ilością stresu.
 • Kurs stanowi część integralnego szkolenia z zakresu coachingu. Jest to kompletne szkolenie z zakresu coachingu osobistego, a nie jedynie pojedynczy kurs.
 • Podręcznik został napisany przez Josepha O’ConnoraAndreę Lages, popularnych autorów książek Coaching w NLP i How Coaching Works.
 • Jest to międzynarodowe szkolenie certyfikujące akredytowane przez ICC. Uczestnicy po ukończeniu całego kursu otrzymają certyfikat międzynarodowy.
Działania wymagane do certyfikacji

Podsumowanie/recenzje książek

Stworzenie pisemnej recenzji książki związanej z coachingiem ujętej na liście zapewnionej na szkoleniu. Takie podsumowanie zostanie rozdane wszystkim uczestnikom i trenerowi, którzy zapewnią swoje uwagi i informacje zwrotne.

Projekt coachingu

Uczestnicy muszą odbyć co najmniej 20 godzin coachingu z co najmniej dwoma zespołami; każdy z nich przejdzie co najmniej dziesięć godzin coachingu. Powinni złożyć trenerowi pisemny raport z tych projektów coachingu w ciągu dwunastu miesięcy od wstępnego szkolenia. Można także zaprezentować wideo z pisemnym komentarzem.

Projekt samocoachingu

Każdy uczestnik będzie pracował nad projektem rozwoju własnego. Uczestnicy powinni przedstawić cele swoje projektu trenerowi – wartości, jaki reprezentuje oraz ich plan działania. Projekt ten może wiązać się z nauką lub jakąkolwiek czynnością samorozwojową.

Projekt badawczy

Każdy uczestnik przeprowadzi projekt badawczy na interesujący go temat związany z coachingiem zespołowym. Pisemne raporty powinny obejmować jedynie informację zwrotną na temat procesu i powinny przestrzegać zasad poufności uzgodnionych pomiędzy coachem i klientem.

Egzamin pisemny

Uczestnicy napiszą egzamin pisemny, które obejmie teorię i praktykę zawodowego coachingu zespołowego.

Kwestionariusz integracyjny ze szkolenia

Uczestnicy wypełnią kwestionariusz, którego celem będzie zintegrowanie treści przedstawionych podczas programu.

Pokaż nadchodzące szkolenia

Sprawdź nadchodzące szkolenia i zapisz się!

Inne programy szkoleniowe

Międzynarodowa certyfikacja coachów

Program ten stanowi unikalną możliwość uzyskania Międzynarodowego Certyfikatu Coacha od organiz...

Team coaching

Coaching grupowy jest obecnie jednym z najbardziej gwałtownie rosnących rynków w świecie biznesu...

Business coaching

Program międzynarodowej certyfikacji w zakresie coachingu biznesowego to wyspecjalizowane szkolenie...

Executive coaching

Program ten umożliwia zostanie akredytowanym Coachem Kierowników i Menedżerów, co skutecznie pom...

Back To Top