skip to Main Content

International Coaching Community dąży do rozwoju wszystkich poziomów zawodu coacha poprzez szkolenia o najwyższym standardzie jakości. Takie szkolenie obejmuje ćwiczenia z zakresu coachingu osobistego, biznesowego, grupowego oraz executive coachingu.

Nagradzana metodologia
lambent_coaching

International Coaching Community wykorzystuje programy szkoleniowe oraz metodologię stworzone przez Lambent. Metodologia coachingu Lambent została nagrodzona Europejską Nagrodą Jakości (EQA) w 2010 r. przez Europejską Radę Mentoringu i Coachingu (EMCC) i od roku 2001 została zastosowana do wyszkolenia ponad 12,000 ludzi w 67 krajach.

Programy szkoleniowe ICC II stopnia

Team coaching

Coaching zespołowy jest obecnie jednym z najbardziej gwałtownie rosnących rynków w świecie biznesu. Organizacje, które już sprawdziły skuteczność coachingu indywidualnego, wprowadzają tę filozofię na wszystkich poziomach, w których niezbędni są wysoce wyspecjalizowani coachowie do stworzenia bardziej spójnych, kreatywnych i wydajnych zespołów pracowniczych.

Executive coaching

Program ten umożliwia zostanie akredytowanym Coachem Kierowników i Menedżerów, co skutecznie pomoże organizacjom w osiągnięciu najlepszych wyników. Program ten wchodzi w skład kompletnej edukacji w zakresie coachingu korporacyjnego, wraz z programami coachingu grupowego i biznesowego.

Life coaching

Ten unikalny kurs nastawiony jest na szkolenie coachów w zakresie pomocy ludziom we wprowadzeniu w ich życiu równowagi. Wielu executive coachów potrzebuje tych umiejętności, gdyż wielu kierowników nie prowadzi zrównoważonego trybu życia.

Business coaching

Program międzynarodowej certyfikacji w zakresie coachingu biznesowego to wyspecjalizowane szkolenie dla coachów, którzy chcą pracować z indywidualnymi klientami w kontekście biznesowym. Jest otwarty na coachów certyfikowanych przez ICC oraz innych, którzy przeszli odpowiednie szkolenie wstępne.

Back To Top