Skip to content
O programie

Program ten umożliwia zostanie akredytowanym Coachem Kierowników i Menedżerów, co skutecznie pomoże organizacjom w osiągnięciu najlepszych wyników. Program ten wchodzi w skład kompletnej edukacji w zakresie coachingu korporacyjnego, wraz z programami coachingu grupowego i biznesowego. Jest otwarty na coachów certyfikowanych przez ICC oraz innych, którzy przeszli odpowiednie szkolenie wstępne.

Najlepsza wersja Ciebie jako coacha

Coaching kierowników wykracza poza zwykle umiejętności coachingowe. Kierownicy potrzebują coachów, którzy również są liderami. Aktualne zwykłe umiejętności coachingowe nie wystarczą. Musisz się wyróżniać. Aby sprostać temu wyzwaniu, musisz stać się najlepszą wersją siebie.

Cechy programu

Ciągłe ćwiczenie

Jest to szkolenie praktyczne, które pozwala szybko zintegrować nowe umiejętności w zakresie executive coaching.

Podejście systemowe

Umiejętności i wiedza w zakresie myślenia systemowego, które należy zastosować w praktyce podczas coachingu kierowników.

Proces szkolenia i certyfikacji

Planowanie

Uczestnicy pracują nad planowaniem i stawianiem celów poprzez kwestionariusze samooceny, recenzje książek oraz planowanie procesu uczenia się.

Szkolenie

Ten kurs jest konieczny do uzyskania certyfikatu. Uczestnicy rozwijają swoje umiejętności, aby nauczyć się kluczowych koncepcji coachingu i codziennie wcielać je w życie.

Certyfikacja

Uczestnicy wykonują zadania certyfikacyjne, w tym projekty coachingu klientów, samooceny i koncepcyjne zadania integracyjne, recenzje książek oraz projekty samocoachingu.

Back To Top