Skip to content
Zaufanie
 • Zaufanie leży u podstaw każdej relacji wynikającej z coachingu. Klient musi zaufać coachowi, że ten wykonuje swoją pracę najlepiej jak może. Zaufanie budowane jest w czasie. Coach musi pokazać, że warto mu zaufać.
 • Aby coach zdobył zaufanie, musi wykazać się kwalifikacjami i uczciwością.
Kwalifikacje
 • Coach pracuje najlepiej jak potrafi z każdym klientem.
 • Coach wykazuje się podstawowymi kwalifikacjami (patrz niżej).
 • Coach podejmuje wysiłek, aby orientować się w innowacjach w metodologii coachingu.
 • Coach ma świadomość poziomu swoich umiejętności i zawsze stara się pracować nad ich udoskonalaniem.
 • Coach ma świadomość swoich problemów osobistych i dba o to, aby nie wpływały negatywnie na stosunki z klientami w trakcie coachingu. Jeśli zajdzie taka konieczność, coach otrzyma profesjonalną pomoc na początkowym etapie, albo ze strony innego coacha lub właściwego eksperta. Jeśli wspomniane problemy zakłócają pracę z klientem, może zostać podjęta decyzja o ograniczeniu lub zakończeniu działań coachingowych.
Uczciwość
 • Coach jest konsekwentny, respektuje umowy i dotrzymuje obietnic.
 • Coach dba o zachowanie tajności materiałów uzyskanych od klienta, chyba, że ma upoważnienie klienta bądź jest zobowiązany prawnie do ich ujawnienia.
Szacunek dla klienta
 • Coach traktuje klientów z szacunkiem i godnością.
 • Coach nigdy nie wykorzystuje klienta w sferze osobistej, finansowej czy też seksualnej.
 • Coach jest zobowiązany uzyskać zezwolenie klienta zanim zechce wykorzystać jego dane lub rekomendacje jako referencje.
 • Coach nie próbuje narzucić klientowi swoich przekonań, wartości bądź poglądów.
Uczciwość
 • Coach ma świadomość swojego poziomu umiejętności oraz kwalifikacji i jest zobowiązany reklamować i prezentować swoje możliwości w sposób uczciwy i rzetelny.
 • Coach pracuje z klientami tylko wtedy, gdy ich potrzeby korespondują z jego umiejętnościami.
Szacunek dla zawodu
 • Coach nie podejmuje działań, które godzą w ogólne rozumienie i akceptację dla coachingu jako profesji.
 • Coach nie przypisuje sobie praw do wyników coachingu, których nie może jednoznacznie potwierdzić.
Back To Top