Skip to content

Superwizja grupowa – 25.05.2019

Superwizja grupowa jest procesem rozwoju, w którym coachowie pracują z bardziej doświadczoną osobą nad wzbogacaniem własnych umiejętności i praktyki zawodowej, aby docelowo zwiększać efektywność sesji. Praca w grupie daje możliwość skorzystania z energii procesu grupowego, dzięki temu wzajemna wymiana doświadczeń, przemyśleń, wspólne dochodzenie do nowych rozwiązań jest dużo skuteczniejsze.

Relacja jaką tworzymy z klientem na sesji zależy zarówno od naszych kompetencji, jak i od tego, kim jesteśmy. To co przeżywamy jako coach w kontaktach z klientem ma źródło między innymi w naszych przekonaniach, wynikających z doświadczeń. Jakość relacji w coachingu jest jednym z ważniejszych, czynników wpływających na efektywność sesji. Dlatego świadomość tego, co w niej zachodzi jest ważnym elementem profesjonalizmu coacha.

Podczas superwizji grupowej mamy możliwość podzielenia się z innymi coachami swoimi pomysłami, a także wątpliwościami. Możemy obserwować odmienne sposoby pracy, posłuchać stawianych przez nich pytań, wykorzystywanych narzędzi, a przede wszystkim wysłuchać skierowanych do nas informacji zwrotnych na temat naszej pracy. W grupie superwizyjnej pracujemy nad indywidualnymi problemami poszczególnych osób. 

Dzięki uczestniczeniu w superwizji mamy możliwość przeanalizowania własnego stylu pracy, a także uświadomienia sobie zasobów, oraz przyczyn potencjalnych trudności pojawiających się w pracy coacha. Rezultatem analizy jest najczęściej uzyskanie nowej perspektywy konkretnej sytuacji. Możemy dzięki temu wprowadzać zmiany w naszym sposobie pracy na sesjach.

Głównym zadaniem superwizji jest stworzenie przestrzeni do refleksji dla coacha, aby mógł on w bezpiecznej atmosferze przyglądać się swojej pracy z klientami, a w szczególności własnym reakcjom. W czasie pracy na superwzji mamy otwartość na eksplorację zgłaszanych tematów, ale nie rozwiązujemy za kogoś problemu. Pomagamy za to zrozumieć sytuację wtedy gdy coach nie może sobie poradzić samodzielnie.

Możliwe są następujące metody pracy:

  • Odgrywanie rzeczywistych sytuacji z sesji, które stanowiły kłopot dla coacha w czasie praktyki;
  • Scenki coachingowe, które są analizowane w całej grupie;
  • Odgrywanie ról z użyciem kamery wideo;
  • Analizy przypadków dyskutowanych w grupie;
  • Informacje zwrotne od uczestników i superwizora;

 

Najbliższa sesja superwizji grupowej 25.05.2019

Organizacją zajmuje się Katarzyna Buss Nykiel
e-mail: koordynatorka@ICCpoland.pl, telefon: 881 63 00 63
Cena: 250 PLN netto.

Spotkanie poprowadzi Rafał Nykiel

Back To Top