Skip to content

Certyfikacyjne szkolenia ICC - I stopień

Szkolenie pierwszego stopnia ICC kompleksowo przygotowuje do roli i pracy coacha. To 14 dniowy, około 112 godzinny (+ praca własna na sesjach indywidualnych), rozłożony w czasie trzech miesięcy trening umiejętności (3 zjazdy). Niezwykle intensywne i praktyczne wprowadzenie do zawodu coacha.
Trening bezpiecznie przeprowadza przez cały proces zgłębiania sztuki coachingu. Dotyczy to zarówno osób, które nie miały wcześniej do czynienia z coachingiem, jak i coachów z doświadczeniem. Każdy korzysta z nich na swój sposób.

Uczestnictwo w szkoleniu ICC daje możliwość ubiegania się o certyfikaty innych organizacji: EMCC (European Mentoring and Coaching Council) i ICF (International Coaching Federation) wszystko dzięki EQA Europejskiej Nagrodzie Jakości, przyznawanej przez EMCC.
Mając na uwadze potrzeby zmieniającego się rynku coachingu w Polsce nasz program szkolenia jest nieustannie modyfikowany. Od kilku lat szkolenia z coachingu rozszerzone są m.in. o warsztaty rozwijające inteligencje emocjonalną (metodą EQdo), moduł dotyczący praktyki uważności oraz dużo więcej…

W programie ponad 20 sprawdzonych narzędzi coachingowych, pełna struktura coachingu holistycznego, przeprowadzenie pełnego procesu coachingu, superwizje indywidualne i grupowe, a także sesja coachingowa z trenerem.

Najbliższy kurs

Terminy sesji:

I Cześć: 07-.11.10.2024
II część: 04 – 08.11.2024
III część: 04 – 06.12.2024
Certyfikacja: 07.12.2024

Miejsce: Okolice Warszawy

Prowadzący: Rafał Nykiel

Cena:

Koszt szkolenia:
17 300,00 zł + 23% VAT
Dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej cena brutto wynosi 17 300,00 zł (rabat 23%)
Dla coachów ICC uczestniczących w szkoleniu w ramach powtórki to 30% ceny wyjściowej.
Cena szkolenia nie uwzględnia noclegów i posiłków.

Dane do przelewu:
Firma: Team Coaching Rafał Nykiel
Nr. Kont bankowych:
PKO BP: 81 144012310000000002017423
mBank: 17 1140 2004 0000 3802 8035 4691

Formularz zgłoszeniowy

Dla kogo jest kurs ICC?

Szkolenie coachingowe ICC jest skierowane głównie do osób, które na co dzień pracują z ludźmi. Najczęściej są to pracownicy organizacji:  specjaliści HR, menedżerowie, właściciele firm, a także pasjonaci, którzy chcą rozwijać wiedzę z zakresu coachingu. Oczywiście nie tylko oni mogą skorzystać z kursu ICC.

Biorąc pod uwagę wszechstronność narzędzi coachingowych, kurs ICC spełni oczekiwania wszystkich tych, którzy szukają pozytywnej przemiany w swoim życiu, zarówno zawodowym, jak i prywatnym. Przemyślana i sprawdzona formuła szkolenia nie wymaga od uczestnika wstępnej wiedzy z zakresu coachingu, choć z całą pewnością może być ona przydatna.

Jakie korzyści daje kurs certyfikacyjny ICC?

Uczestnik szkolenia opanowuje umiejętności, które są niezbędne w pracy coacha, poza tym rozwija swoje zdolności oraz poznaje nowe i skuteczne narzędzia potrzebne do efektywnej pracy z ludźmi.

Osoba po kursie certyfikacyjnym ICC, oprócz tego, że zna swoje zasoby i talenty, potrafi lepiej zrozumieć swoje indywidualne potrzeby, świetnie rozumie cele i wartości swoich klientów.

W ramach szkolenia ICC uczestnicy poznają podstawy coachingu, metody pracy z emocjami, wiele narzędzi coachingowych oraz – co bardzo ważne – sami uczestniczą w sesjach coachingowych, zarówno w roli klienta, jak i coacha.
Dotychczasowe szkolenia ICC udowadniają, że efekty pracy uczestników podczas warsztatów pozytywnie wpływają na ich jakość życia i postrzeganie świata.

Zakres szkolenia ICC coaching I stopnia

W ramach kursu ICC:

 • Poznasz narzędzia używane w coachingu (na szkoleniu przedstawianych i praktykowanych jest ponad 20 efektywnych narzędzi coachingowych)
 • Dowiesz się czym jest profesjonalny coaching według standardów ICC
 • Dowiesz się, czym różni się coaching od innych metod wspierania ludzi w rozwoju
 • Poznasz różne typy coachingu
 • Nauczysz się, w jaki sposób warto ustalać kontrakt na  proces coachingu
 • Dowiesz się, jakie elementy składają się na skuteczną komunikację coachingową
 • Nauczysz się, jak określać poprawnie sformułowany cel na sesję coachingową
 • Poznasz całościową strukturę sesji coachingowej (od momentu rozpoczęcia sesji po jej zakończenie)
 • Dowiesz się jak warto kończyć sesję coachingową
 • Poznasz kluczowe czynniki budowania kontaktu i zaufania
 • Poznasz użyteczne w coachingu metody udzielania informacji zwrotnej
 • Nauczysz się jak pracować z wartościami
 • Poznasz użyteczne metody na wykorzystanie metafory w czasie sesji coachingowej
 • Poznasz podejście systemowe, czyli: kiedy, gdzie i w jaki sposób działać, by uzyskać pożądany wynik w najkrótszym możliwym czasie i przy minimalnym wysiłku – zasada dźwigni
 • Nauczysz się jak zadawać pytania w coachingu, szczególnie tzw. powerful questions
 • Poznasz cztery poziomy słuchania
 • Dowiesz się jakie są zasady konstruowania zadań coachingowych,
 • Dowiesz się jaki jest wpływ przekonań na zachowania klientów
 • Poznasz skuteczne narzędzia do zmiany nieużytecznych przekonań,
 • Dowiesz się jak pomóc klientowi zmienić nawyki w myśleniu i w działaniu,
 • Zdobędziesz umiejętności komunikacyjne użyteczne w coachingu, takie jak: backtracking, challenging, requesting, clarifying, championing
 • Poznasz sposoby zmiany stanu klienta,
 • Nauczysz się pracować z dialogiem wewnętrznym w czasie sesji
 • Poznasz metody wykorzystania uważności w czasie coachingu
 • Nauczysz się coachingowej pracy z emocjami i nastawieniem
 • Poznasz metodologię pracy z kartami emocji EQdo – otrzymasz także zestaw kart do własnego użytku
 • Poznasz użyteczne i nieużyteczne wzorce językowe pojawiające się w coachingu
 • Znajdziesz i rozwijanie indywidualny stylu coachingu
 • Przeprowadzisz  pełny proces coachingu
 • Będziesz uczestniczyć w minimum 3 sesjach superwizowanych
 • Otrzymasz kilkukrotnie bardzo drobiazgowy feedback dotyczący Twojej pracy w roli coacha.
 • Dowiesz się, jak być obecnym podczas sesji coachingu
 • Poznasz także narzędzia, dzięki którym będziesz w stanie skuteczniej wzmacniać zasoby coachee
 • Nauczysz się zadawać najlepsze typy pytań coachingowych na każdym z etapów sesji
 • Będziesz świadomie stosował/a język jakim posługuje się Twój klient podczas sesji coachingowej
 • Nauczysz się przeformułowywać i wzmacniać słowa klienta, by skutecznie wspierać go zmianie postrzegania rzeczywistości,
 • Dowiesz się jaką rolę w procesie coachingu odgrywa inteligencja emocjonalna – praca z kartami EQdo
 • Dowiesz się w jaki sposób możesz pracować z ciszą i przestrzenią podczas procesu coachingu
 • Poznasz standardy etyczne ICC

Dodatkowo, w ramach szkolenia

 • przejdziesz przez pełny proces coachingu ICC,
 • poprowadzisz klienta przez pełny proces coachingu,
 • odbędziesz indywidualną sesję z trenerem prowadzącym szkolenie,
 • weźmiesz udział w dużej liczbie superwizji zarówno indywidualnych jak i grupowych,
 • weźmiesz udział w coachnigowej praktyce uważności  użytecznej w pracy z klientem,
 • jednodniowy warsztat pracy z kartami emocji EQdo

Nadchodzące kursy

Prowadzący Miejsce Terminy sesji
Rafał Nykiel Okolice Warszawy

I Cześć: 07-.11.10.2024
II część: 04 – 08.11.2024
III część: 04 – 06.12.2024
Certyfikacja: 07.12.2024

Więcej informacji
Formularz zgłoszeniowy

Newsletter

Chcesz czytać ciekawe artykuły na temat coachingu? Zapisz się do naszego newsletter’a!

Korzyści dla uczestnika szkolenia
 • Opanowanie umiejętności, które są niezbędne w pracy coacha,
 • Poznanie skutecznych metod wspierania innych osób,
 • Uzyskanie certyfikatu coacha ICC,
 • Zwiększenie efektywność osobistej,
 • Członkostwo w najdynamiczniej rozwijającej się organizacji dla coachów,
 • Poznanie narzędzi pomocnych w rozwiązywaniu problemów,
 • Uczestniczenie w szkoleniu o praktycznej i efektywnej metodologii,
 • Umiejętność wspierania klientów w pokonywaniu przeszkód,
 • Możliwość przeprowadzenia osobistej zmiany.
Dlaczego ICC?

Rozwój

Daje możliwość ubiegania się o certyfikaty innych organizacji, czyli EMCC i ICF, pozwala na ciągłe doskonalenie warsztatu, dzięki wsparciu po szkoleniu ( superwizje, webinaria, follow-upy), przynależności do jednej z największych społeczności coachów na świecie

Bezpieczeństwo

Dzięki przynależności do najdynamiczniej rozwijającej się organizacji członkowskiej dla coachów na świecie

Rozpoznawalność

Certyfikowani coachowie ICC (ponad 12000) pracują w praktycznie na całym świecie, a  szkolenia odbywają się w ponad 50 krajach.

Jakość i wysokie standardy

Jakość szkolenia i procesu certyfikacji została uznana przez EMCC (Europejska Rada ds. Coachingu i Mentoringu), która przyznała Europejską Nagrodę Jakości programowi kursu ICC i stopnia.

Dożywotnie członkostwo

Ponadto, certyfikat ICC jest przyznawany dożywotnio i oprócz raz wnoszonej opłaty (zawartej w cenie  szkolenia) nie ma dodatkowych obowiązkowych płatności.

Gwarancja wysokiej jakości

Dzięki sprawdzonemu programowi z wieloletnią tradycją i doświadczeniu trenerów

Dodatkowe informacje
 • Do uzyskania certyfikatu niezbędny jest udział w całym szkoleniu, oraz pomyślne przejście przez cały proces certyfikacji.
 • Autorami programu szkolenia i procesu coachingowego są Joseph O’Connor i Andrea Lages – założyciele International Coaching Community.
 • Kurs według tego samego programu prowadzony jest przez certyfikowanych trenerów coachingu ICC z kilkudziesięciu krajów. Według tych samych standardów i zasad prowadzony jest również proces certyfikacji.
 • Konstrukcja szkolenia sprzyja zarówno nabywaniu potrzebnej wiedzy jak i praktycznych umiejętności – prezentacje trenerskie, ćwiczenia w małych grupach, indywidualne zadania, dyskusje oraz indywidualnie realizowane projekty coachingowe.
 • Uczestnicy mają też stały dostęp do informacji zwrotnych. Dodatkowo mają możliwość odbycia indywidualnej sesji coachingowej z trenerem prowadzącym szkolenie.
 • Uzyskanie certyfikatu International Certified Coach poprzedzone jest egzaminem teoretycznym i praktycznym, oraz przedstawieniem projektu coachingowego.
 • Uczestnicy szkolenia poznają spójną strategię pracy z klientem. Jest na tyle uniwersalna, że może być stosowana przy pracy z różnorodnymi celami. Jednocześnie jest bardzo specyficzna, ze względu na możliwość wielopoziomowego oddziaływania. Obejmuje poziom nie tylko umiejętności i zachowań, ale również poziomy przekonań, wartości, tożsamości, misji, uwzględniając jednocześnie specyfikę środowiska, w którym funkcjonuje coachee. Efektywność metody bierze się również stąd, że wszelkie podejmowane działania zgodne są z naturą człowieka (jego naturalnymi procesami motywacyjnymi).
 • Kurs ICC nie tylko stwarza okazję do poszerzenia wiedzy i umiejętności, daje również okazję do szeroko rozumianego rozwoju osobistego.
 • Program szkolenia ICC otrzymał Europejską Nagrodę jakości EMCC, więcej na informacji na ten temat na stronie: http://emccaccreditation.org/eqa-home/
 • Certyfikat ICC jest przyznawany dożywotnio i oprócz raz wnoszonej opłaty (zawartej w cenie szkolenia) nie ma dodatkowych obowiązkowych płatności.
Back To Top