Skip to content

Coaching zespołu

 • Jest procesem ukierunkowanym na pomoc zespołom w dokonywaniu zmian w sposób najbardziej zbliżony, do tego, jakiego oczekują. Jest to proces doskonalenia kompetencji w obszarze, który chce rozwijać zespół. Jest oparty na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu pomiędzy członkami zespołu a team coachem. Pomaga zespołom w osiąganiu zamierzonego poziomu efektywności, oraz wzmacnia w realizacji celów.
 • Rolą team coacha jest bardziej towarzyszenie zespołowi w jego pracy (spotkania, zebrania, praca projektowa), uświadamianie pojawiających się procesów, oraz udzielanie informacji zwrotnej, niż dawanie gotowych recept na zmianę.
 • Proces ten wzmacnia organizację nie tylko przez rozwijanie indywidualnych kompetencji, ale też przez kształtowanie odpowiednich postaw.
 • To proces, który powinien być rozłożony w czasie, dzięki temu ułatwia wypracowanie pożądanych nawyków.
 • To podejście umożliwiające ustalenie wspólnego celu oraz podziałów zadaniowych związanych z podnoszeniem jakości współpracy i komunikacji. Uwalnia potencjał i synergię zespołu.

Dla kogo:

wszystkich kluczowych zespołów w organizacji, które chcą podnieść efektywność swoich działań i skuteczniej osiągać określone cele

 • nowo powstałych zespołów lub uzupełnionych
 • zespołów, gdzie zmienił się skład ( przełożony, nowi członkowie zespołu)
 • zespołów projektowych
 • zespołów, które celują w lepszą współpracę i efektywność
 • zespołów, które pracują nad nowym wizerunkiem w organizacji
 • zespołów z trudnościami komunikacyjnymi i organizacyjnymi
 • zespołów w trakcie transformacji organizacyjnej

Korzyści dla zespołu:

 1. Ustalenie celów zespołowych
 2. Wyodrębnienie wartości zespołu
 3. Uświadomienie i modyfikacja norm grupowych
 4. Zwiększenie spójności zespołu
 5. Zwiększenie efektywności pracy
 6. Uświadomienie sobie wzajemnego wpływu członków zespołu
 7. Pomoc w przezwyciężeniu trudności (np. konflikty interpersonalne)
 8. Ustabilizowanie roli lidera
 9. Zwiększenie dyscypliny pracy
 10. Większa otwartość na zmiany 

 

 

Back To Top