Skip to content

O programie

Program ten umożliwia zostanie akredytowanym Coachem Menedżerów na najwyższych szczeblach zarządzania, co skutecznie wspiera organizacje w osiągnięciu najlepszych wyników. Wchodzi on w skład kompletnej edukacji w zakresie coachingu korporacyjnego, wraz z programami coachingu zespołowego i biznesowego. W szkoleniu mogą uczestniczyć także coachowie certyfikowani w innych organizacjach coachingowych.

Najlepsza wersja Ciebie jako coacha

Executive coaching wykracza poza zwykle umiejętności coachingowe. Wyższa kadra zarządzająca potrzebuje coachów, którzy również są liderami. Aktualne zwykłe umiejętności coachingowe nie zawsze wystarczą. Musisz się wyróżniać. Aby sprostać temu wyzwaniu, musisz stać się najlepszą wersją siebie.

Cechy programu

Ciągłe ćwiczenie

Jest to szkolenie praktyczne, które pozwala szybko zintegrować nowe umiejętności w zakresie executive coaching.

Podejście systemowe

Umiejętności i wiedza w zakresie myślenia systemowego, które należy zastosować w praktyce podczas coachingu kierowników.

Proces szkolenia i certyfikacji
1

Planowanie

Uczestnicy pracują nad planowaniem i stawianiem celów poprzez kwestionariusze samooceny, recenzje książek oraz planowanie procesu uczenia się.

2

Szkolenie

Kurs składa się z dwóch części. Uczestnicy rozwijają swoje umiejętności, aby nauczyć się kluczowych koncepcji coachingu i codziennie wcielać je w życie.

3

Certyfikacja

Uczestnicy wykonują zadania certyfikacyjne, w tym projekty coachingu klientów, samooceny i koncepcyjne zadania integracyjne, recenzje książek oraz projekty samocoachingu.

Szczegóły certyfikacji

Dla kogo jest kurs executive coaching?

 • Dla coachów kurs ten stanowi możliwość poszerzenia i zmaksymalizowania usług, które oferują oni swoim klientom poprzez zwiększenie wpływu, jaki ich interwencje w zespołach biznesowych mogą mieć na kierowników i najwyższą kadrę menedżerską.
 • Kierownikom i menedżerom kurs ten pozwoli odkryć nowy sposób kierowania ich zespołami, zmotywować współpracowników i poprawić ich jakość życia.
 • Dla doradców, którzy pragną dogłębnie zrozumieć proces rozwojowy menedżerów poprzez coaching.

Coaching menadżerski - tematy uwzględnione w certyfikacji

 • Etapy coachingu przywódczego i jak je wdrożyć.
 • Poszczególne wyzwania w coachingu kierowników i jak je przezwyciężyć.
 • Jak korzystać z myślenia systemowego i wpływu.
 • Jak doprecyzowywać cele i odpowiedzialność.
 • Zaawansowane umiejętności wyszukiwania informacji dla menedżerów.
 • Jak stworzyć perspektywy systemowe.
 • Odpowiedzialność wykonawcza.
 • Jak korzystać z Planu Rozwoju Osobistego (PDP) dla menedżerów.
 • Jak przekazywać informacje zwrotne kadrze menedżerskiej.
 • Jak zmierzyć wyniki executive coachingu.
 • Praktyczne aspekty coachingu kierowników: jak zorganizować praktykę coachingu.
 • Zarządzanie politykami biznesowymi za pomocą coachingu.
 • Aktywne uczenie się.

Newsletter

Chcesz czytać ciekawe artykuły na temat coachingu? Zapisz się do naszego newsletter’a!

Programy szkoleniowe II stopnia

Kurs coachingu zespołów

Coaching zespołowy jest obecnie jednym z najszybciej rosnących rynków w świecie biznesu. Nasze 6 dniowe szkolenie dostarcza odpowiedzi na pytanie jak pracować z zespołem. Pozwala na poznanie i wypróbowanie użytecznych narzędzi team coacha do rozwoju i zmiany. Nasz kurs team coachingu adresowany jest do menadżerow, trenerów i coachów, którzy pracują na co dzień z zespołami.

Life coaching

Ten unikalny kurs nastawiony jest na szkolenie coachów w zakresie pomocy ludziom we wprowadzeniu w ich życiu równowagi. Wielu executive coachów potrzebuje tych umiejętności, gdyż wielu kierowników nie prowadzi zrównoważonego trybu życia.

Business coaching

Program międzynarodowej certyfikacji w zakresie coachingu biznesowego to wyspecjalizowane szkolenie dla coachów, którzy chcą pracować z indywidualnymi klientami w kontekście biznesowym. Jest otwarty na coachów certyfikowanych przez ICC oraz innych, którzy przeszli odpowiednie szkolenie wstępne.

Back To Top