Skip to content

Team coaching

Kiedy czujesz, że w twoim zespole ukryty jest większy potencjał, ale nie masz pomysłu jak go wydobyć lub kiedy pojawia się konflikt i nie wiesz jak zareagować. Sprawdź jak w takiej sytuacji możesz wykorzystać narzędzia team coachingu, jako skuteczniejszą alternatywę do tradycyjnych szkoleń.

Coaching zespołowy jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin w świecie biznesu. Organizacje, które już sprawdziły skuteczność coachingu indywidualnego, wprowadzają metodologię coachingu zespołowego. Potrzebni do tego są wysoce wyspecjalizowani coachowie, których zadaniem jest wsparcie w tworzeniu bardziej spójnych, kreatywnych i wydajnych zespołów.

Team coaching umożliwia

 • Wypracowanie unikalnych rozwiązań adekwatnych do danej sytuacji, w której znajduje się zespół zamiast gotowych uniwersalnych narzędzi
 • Towarzyszenie zespołowi w codziennych obowiązkach, a dzięki temu zbudowanie otwartości, zaufania i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych zamiast przekazywania wiedzy na ogólnym poziomie
 • Reagowanie na potrzeby i zbudowanie głębokiej interakcji, prowadzącej do realnej zmiany w zespole, zamiast gotowego programu szkolenia

Sprawne zespoły, sprawiają, że ludzie osiągają dobre wyniki, a firma funkcjonuje efektywnie. Znakomite rezultaty wynikają z połączenia większej kreatywności, skupienia na tym, co istotne oraz uzgodnieniu wspólnych standardów pracy. Coaching zespołowy jest już sprawdzonym katalizatorem zmian w wielu organizacjach.

Na szkolenie z team coachingu ICC zapraszamy także coachów, którzy przeszli szkolenie na poziomie coachingu indywidualnego w innych organizacjach coachingowych (poza ICC), a chcą wzbogacić swój warsztat w obszarze pracy z zespołem.

Zostań coachem zespołowym

Szkolenie z coachingu zespołowego pozwala uczestnikom odnosić korzyści w trzech rolach kluczowych dla funkcjonowania zespołu: lidera, team coacha oraz członka zespołu.

Przejście całego procesu certyfikacji pod okiem doświadczonego trenera pozwala na zdobycie cennych doświadczeń w obszarze pracy z zespołem oraz na zdobycie międzynarodowego certyfikatu team coacha.

Program ten składa się ze 120 godzin nauki. Obejmuje trzy fazy: planowania i przygotowania, sześciodniowe szkolenie team coachingu i proces certyfikacji.

Nagradzana metodologia

Szkolenie z team coachingu korzysta z programu treningowego i metodologii stworzonej przez Lambent UK, która została nagrodzona Europejską Nagrodą Jakości (EQA) w 2010 r. przez Europejską Radę Mentoringu i Coachingu (EMCC).

Korzyści z certyfikacji

Szkolenie z coachingu zespołowego przygotowuje do roli team coacha, zarówno wewnątrz firmy, jak i w charakterze freelancera. Dostarcza wyczerpującej wiedzy na temat funkcjonowania różnych grup i zespołów, co znacząco wpływa na lepsze zrozumienie aspektu systemowego pracy z grupami, na doskonalenie umiejętności w rozwiązywaniu konfliktów grupowych oraz na umiejętność radzenia sobie z różnego rodzaju problemami.

Uczestnik takiego szkolenia nie tylko zyskuje większą wiarygodność na rynku jako coach, ale również zdobywa większą swobodę w pracy z grupami. Staje się bardziej pewny siebie i otwarty na wszelkiego rodzaju zmiany, natomiast jako menedżer ugruntowuje swoją pozycję lidera w zespole.

Zajęcia mają charakter praktyczny, a każda osoba, która bierze w nich udział ma możliwość zaplanowania działań rozwojowych dla zespołu, którym zarządza na co dzień. Atutem szkolenia z coachingu zespołowego jest również fakt, że jego uczestnicy zapoznają się z skutecznymi narzędziami używanymi w team coachingu.

Proces szkolenia i certyfikacji
1

Przed szkoleniem

Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy koncentrują się na zaplanowaniu celów na kurs oraz  wypełnieniu ankiet przed kursem, a także przygotowaniu recenzji książki na temat pracy w zespole.

2

Szkolenie trwające 6 dni (dwa moduły po 3 dni w odstępie miesiąca)

Na szkoleniu uczestnicy praktykują rozłożony na etapy proces team coaching, tak by w czasie trwania całych zajęć stworzyć kompleksowy warsztat team coacha.

Osoby, które podejmą decyzję o przystąpieniu do certyfikacji będą zobowiązane do wykonania określonych projektów już po zakończeniu szkolenia.

3

Po szkoleniu

Po zakończeniu szkolenia każdy będzie miał do wykonania kilka zadań, są to między innymi: test pisemny, krótki projekt badawczy, wypełnienie ankiety na temat szkolenia, oraz 20 godzin praktyki umiejętności team coachingowych.

Szczegóły certyfikacji

Dla kogo jest ten kurs?

 • Dla coachów kurs team coaching stanowi możliwość poszerzenia zakresu usług, które oferują oni swoim klientom.
 • Szkolenie z team coachingu pozwoli odkryć liderom i menedżerom nowy sposób współpracy z zespołami. Wpłynie ono na rozwój procesu motywacji, który jest niezbędny dla efektywnych zespołów.
 • Kurs team coaching z pewnością przyda się również dla osób pracujących w działach HR, poszukujących nowych sposobów interweniowania w organizacjach oraz wsparcia klientów wewnętrznych i zespołów.

Tematy ujęte w szkoleniu

 • Na czym polega praca z zespołami metodą team coachingu
 • Struktura team coachingu krok po kroku
 • Metody diagnozowania stanu obecnego oraz kontekstu sytuacyjnego
 • Zespół jako system – dynamika procesów grupowych (wykorzystanie punktu przyłożenia dźwigni)
 • Co podlega obserwacji podczas sesji team coachingu (doskonalenie umiejętności udzielania informacji zwrotnej)
 • Jak odkrywać, modyfikować i tworzyć normy zespołowe
 • Charakterystyka zespołów, osiągających ponadprzeciętne rezultaty
 • Jakie mogą pojawić się przeszkody w dochodzeniu do ponadprzeciętnych rezultatów i jak sobie z nimi radzić
 • Zaawansowane umiejętności zadawania pytań w czasie pracy z zespołami
 • Formułowanie celów zespołowych
 • Praca z wartościami zespołu, wykorzystanie wartości zespołu do pracy z motywacją
 • Fazy tworzenia się zespołu i metody pracy na każdym z etapów
 • Użycie psychogeografii w team coachingu
 • Jak mierzyć osiągnięcia zespołu
 • Zwiększanie kreatywności pracy zespołowej
 • Zarządzanie trudnymi sytuacjami w czasie pracy zespołu
 • Radzenie sobie z konfliktem w zespole
 • Nadawanie struktury planom działania w zespołach
 • Wykorzystanie wartości zespołu do pracy z motywacją
 • Wybór adekwatnego stylu team coachingu
 • Podstawy pracy z wirtualnym zespołem

Korzyści dla uczestników szkolenia

 • Przygotowanie do roli team coacha zarówno wewnątrz firmy, jak i freelancera
 • Większa specjalistyczna wiedza na temat funkcjonowania grup i zespołów
 • Poznanie nowych skutecznych team coachingowych
 • Większa pewność siebie w czasie pracy z grupami
 • Większa wiedza na temat aspektu systemowego pracy z grupami
 • Doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów grupowych
 • Większa swoboda w zarządzaniu zespołem dzięki umiejętnościom coachingowym
 • Większa wiarygodność na rynku jako coach
 • Możliwość pracy ze wszystkimi rodzajami zespołów, w szczególności w firmach
 • Poznanie metod diagnozowania stanu obecnego zespołu
 • Umiejętność do pracy z wieloma rodzajami problemów/celów
 • Potwierdzone międzynarodowym imiennym certyfikatem umiejętności team coacha
 • Większe zdolności negocjacyjne w pozyskiwaniu klientów
 • Poznanie metod zwiększających kreatywność w grupie
 • Ugruntowanie roli lidera we własnym zespole
 • Doskonalenie umiejętności pracy w sytuacjach problemowych
 • Większa otwartość na zmiany w organizacji
 • Międzynarodowa certyfikacja w coachingu zaawansowanym
 • Uznana w środowisku międzynarodowym jakość ICC
 • Program szkolenia Team Coaching otrzymał Europejską Nagrodę Jakości EMCC

Newsletter

Chcesz czytać ciekawe artykuły na temat coachingu? Zapisz się do naszego newsletter’a!

Działania wymagane do certyfikacji

Podsumowanie/recenzje książek

Stworzenie pisemnej recenzji książki związanej z coachingiem ujętej na liście zapewnionej na szkoleniu. Takie podsumowanie zostanie rozdane wszystkim uczestnikom i trenerowi, którzy zapewnią swoje uwagi i informacje zwrotne.

Projekt coachingu

Uczestnicy muszą odbyć co najmniej 20 godzin coachingu z co najmniej dwoma zespołami; każdy z nich przejdzie co najmniej dziesięć godzin coachingu. Powinni złożyć trenerowi pisemny raport z tych projektów coachingu w ciągu dwunastu miesięcy od wstępnego szkolenia. Można także zaprezentować wideo z pisemnym komentarzem.

Projekt samocoachingu

Każdy uczestnik będzie pracował nad projektem rozwoju własnego. Uczestnicy powinni przedstawić cele swoje projektu trenerowi – wartości, jaki reprezentuje oraz ich plan działania. Projekt ten może wiązać się z nauką lub jakąkolwiek czynnością samorozwojową.

Projekt badawczy

Każdy uczestnik przeprowadzi projekt badawczy na interesujący go temat związany z coachingiem zespołowym. Pisemne raporty powinny obejmować jedynie informację zwrotną na temat procesu i powinny przestrzegać zasad poufności uzgodnionych pomiędzy coachem i klientem.

Egzamin pisemny

Uczestnicy napiszą egzamin pisemny, które obejmie teorię i praktykę zawodowego coachingu zespołowego.

Kwestionariusz integracyjny ze szkolenia

Uczestnicy wypełnią kwestionariusz, którego celem będzie zintegrowanie treści przedstawionych podczas programu.

Programy szkoleniowe II stopnia

Executive coaching

Program ten umożliwia zostanie akredytowanym Coachem Kierowników i Menedżerów, co skutecznie pomoże organizacjom w osiągnięciu najlepszych wyników. Program ten wchodzi w skład kompletnej edukacji w zakresie coachingu korporacyjnego, wraz z programami coachingu grupowego i biznesowego.

Life coaching

Ten unikalny kurs nastawiony jest na szkolenie coachów w zakresie pomocy ludziom we wprowadzeniu w ich życiu równowagi. Wielu executive coachów potrzebuje tych umiejętności, gdyż wielu kierowników nie prowadzi zrównoważonego trybu życia.

Business coaching

Program międzynarodowej certyfikacji w zakresie coachingu biznesowego to wyspecjalizowane szkolenie dla coachów, którzy chcą pracować z indywidualnymi klientami w kontekście biznesowym. Jest otwarty na coachów certyfikowanych przez ICC oraz innych, którzy przeszli odpowiednie szkolenie wstępne.

Back To Top