Skip to content
Międzynarodowa certyfikacja Team Coaching

Międzynarodowa certyfikacja z Team Coachingu 2018

Team coaching, w porównaniu do tradycyjnych szkoleń, umożliwia:

  • Wypracowanie unikalnych rozwiązań adekwatnych do danej sytuacji, w której znajduje się zespół – zamiast gotowych uniwersalnych narzędzi,
  • Towarzyszenie zespołowi w codziennych obowiązkach, a dzięki temu zbudowanie otwartości, zaufania i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych – zamiast przekazywania wiedzy na ogólnym poziomie,
  • Reagowanie na potrzeby i zbudowanie głębokiej interakcji prowadzącej do realnej zmiany w zespole – zamiast gotowego programu.

Szkolenie zostało zaprojektowane w sposób, który pozwala uczestnikom na odnoszenie praktycznych korzyści w trzech kluczowych rolach dla każdej organizacji: lidera, team coacha i członka zespołu. Każdy z uczestników biorących udział w szkoleniu będzie miał także możliwość zaplanowania działań rozwojowych (lub naprawczych) dla zespołu, którym zarządza na co dzień. Zajęcia mają charakter praktyczny, ponieważ dają przestrzeń do praktykowania team coachingu w wielu sytuacjach zarówno w czasie dnia szkoleniowego, jak i popołudniami, kiedy odbywają się dodatkowe sesje pracy coachingu zespołowego, a także w przerwie pomiędzy pierwszą, a drugą częścią szkolenia. Trening został skonstruowany w taki sposób, aby przede wszystkim budować kompetencje z obszaru coachingowej pracy z zespołem, ale także uczestnika zespołu. Zauważyliśmy, że nie jest łatwo skutecznie pracować jako team coach, kiedy jako członek zespołu napotykamy trudności.

Być może dostrzegasz, że w twoim zespole lub w grupie, z którą współpracujesz ukryty jest większy potencjał, ale nie masz pomysłu jak go wydobyć. Pojawił się konflikt i nie wiesz jak zareagować? Sprawdź, jak w takiej sytuacji możesz wykorzystać narzędzia team coachingu, jako skuteczniejszą alternatywę do szkoleń lub tradycyjnego zarządzania.

 

15 LAT TEMU BYLIŚMY W POLSCE PIONIERAMI COACHINGU INDYWIDUALNEGO,  DZIŚ ROZWIJAMY COACHING ZESPOŁÓW

Termin:

Część pierwsza 18-20 października 2018
Część druga 15-17 listopada 2018

Szklenie prowadzi certyfikowany Trener Team Coachingu ICC Rafał Nykiel

Uwaga: do szkolenia mogą przystąpić tylko osoby, które posiadają certyfikat ICC, lub też poznały podstawy coachingu w innych szkołach/organizacjach.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z koordynatorką ICC Katarzyną Buss Nykiel
e-mail: katarzynabuss@ICCpolska.com
tel. 881630063

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie: https://rafalnykiel.pl/szkolenie/team-coaching-icc/

Back To Top