Skip to content

Coaching zespołowy, czyli nieco inne szkolenie

Od kilku lat, to znaczy od 2016 roku, kiedy zostałem międzynarodowym trenerem coachingu zespołowego po szkoleniu ICC w Portugalii, organizujemy podobne szkolenia także w Polsce. Termin kolejnej edycji już zbliża, startujemy 05 maja 2023.

Zacznijmy od początku, czyli od porównania coachingu zespołów do obszaru pozornie podobnego ale jednak znacznie się różniącego, czyli do tradycyjnego szkolenia (to też praca z grupą na sali). Możemy zauważyć, że coaching zespołów pozwala na:

  •  Wypracowanie samodzielnie przez zespół unikalnych rozwiązań adekwatnych do danej sytuacji, w której znajduje się zespół – zamiast gotowych uniwersalnych narzędzi,
  • Towarzyszenie zespołowi w codziennych obowiązkach, a dzięki temu zbudowanie otwartości, zaufania i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych – zamiast przekazywania wiedzy na ogólnym poziomie,
  • Reagowanie na potrzeby i zbudowanie głębokiej interakcji prowadzącej do realnej zmiany w zespole – zamiast gotowego programu.

Coaching zespołów

Coaching zespołu możemy zatem zdefiniować jako metodę pracy polegającą na wsparciu zespołu (jako całości) w realizacji celów, często związanych z osiągnięciem zakładanego poziomu efektywności z aktywnym towarzyszeniem team coacha. Warunkiem powodzenie jest zaangażowanie wszystkich członków zespołu, wraz z liderem.

Jak to bywa w coachingu, nasza praca polega wtedy na umożliwieniu zespołowi uzyskania jak największej świadomości tego jak pracuje, jak przebiega wewnętrzny proces komunikacji oraz współpraca. Efektem, który pragniemy osiągnąć jest stopniowa zmiana perspektywy przez członków zespołu, którzy zaczynają się przyglądać wewnętrznym procesom grupowym. W konsekwencji prowadzi to do przejęcia  większej odpowiedzialności zbiorowej oraz indywidulanej za rozwój zespołu, tak aby wzrosła skuteczność działań zespołu jako całości.

Najczęściej, choć nie zawsze team coach spotyka się z zespołem w czasie wykonywania obowiązków zawodowych, dzięki temu ma możliwość obserwowania naturalnych zachowań i interakcji.  Głównymi zadaniami team coacha jest ciągła obserwacja, a także wykorzystywanie różnego rodzaju narzędzi kiedy to będzie korzystne dla efektu końcowego, czyli realizacji celów.

Moje doświadczenia pokazują, że dodatkowym efektem pracy tą metodą, oprócz oczywiście realizacji celów jest zwiększenie otwartości komunikacyjnej członków zespołu.

Dlaczego to szkolenie jest nieco inne?

W związku z tym, że zarówno metodologia ICC, jak i ja osobiście preferujemy treningi ekstremalnie praktyczne  (tak, aby coach miał potrzebną wiedzę i narzędzia zaraz po zakończeniu szkolenia), dlatego wiele uwagi na tym szkoleniu poświęcamy praktycznym aspektom pracy zespołowej. Jest ona podstawą do osiągnięcia zamierzonych efektów szkoleniowych (czyli przygotowania do pracy w roli team coacha).  Wykorzystuję do tego celu wiele metod, czasami dość nietypowych, żeby przyśpieszyć ten proces. Krótko mówiąc, dużo się dzieje!

Ponieważ zajęcia mają charakter praktyczny, dają przestrzeń do studiowania team coachingu w wielu sytuacjach zarówno w czasie dnia szkoleniowego, jak i popołudniami, kiedy odbywają się dodatkowe sesje pracy coachingu zespołowego, a także w przerwie pomiędzy pierwszą, a drugą częścią szkolenia w czasie sesji zdalnych.

Sama metodologia pracy na szkoleniu opiera się w dużej mierze o elementy team coachingu. Proces został zaprojektowany w sposób, który pozwala uczestnikom na odnoszenie praktycznych korzyści w trzech ważnych rolach dla każdej organizacji, czyli: lidera, team coacha i członka zespołu. Każdy wciela się w jedną z ról rotacyjnie przez całe szkolenie. Trening został skonstruowany w taki sposób, aby przede wszystkim budować kompetencje z obszaru coachingowej pracy z zespołem, ale także uczestnika zespołu. Zauważyliśmy, że nie jest łatwo skutecznie pracować jako team coach, kiedy jako członek zespołu sami napotykamy trudności.

Dodatkowo mamy też zaplanowany czas na zaprojektowanie działań rozwojowych (lub naprawczych) dla zespołu, którym zarządzasz/współpracujesz na co dzień.

Jeśli dostrzegasz, że w twoim zespole lub w grupie, z którą współpracujesz ukryty jest większy potencjał, ale nie masz pomysłu jak go wydobyć. A może pojawił się konflikt i nie wiesz jak zareagować? Sprawdź, jak w takiej sytuacji możesz wykorzystać narzędzia coachingu zespołu, jako skuteczniejszą alternatywę do szkoleń lub tradycyjnego zarządzania.

21 LAT TEMU BYLIŚMY W POLSCE PIONIERAMI COACHINGU INDYWIDUALNEGO,  DZIŚ ROZWIJAMY COACHING ZESPOŁÓW

 Termin:

Szkolenie składa się z dwóch części:

  1. 05-07 maja 2023
  2. 02-04 czerwca 2023

Szkolenie prowadzi certyfikowany Trener Team Coachingu ICC Rafał Nykiel

Zapraszamy osoby, które posiadają certyfikat ICC, lub też poznały podstawy coachingu indywidulanego w innych szkołach/organizacjach.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z menadżerką szkoleń  ICC Katarzyną Buss Nykiel, e-mail: katarzynabuss@ICCpolska.com, tel. 881630063

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie: https://rafalnykiel.pl/szkolenie/team-coaching-icc/

 

Rafał Nykiel 

 

Back To Top