Skip to content

Team coaching

Coaching zespołowy jest obecnie jednym z najbardziej gwałtownie rosnących rynków w świecie biznesu. Organizacje, które już sprawdziły skuteczność coachingu indywidualnego, wprowadzają tę filozofię na wszystkich poziomach, w których niezbędni są wysoce wyspecjalizowani coachowie do stworzenia bardziej spójnych, kreatywnych i wydajnych zespołów pracowniczych.

Gdy zespoły pracują płynnie, ludzie osiągają dobre wyniki, a firma funkcjonuje sprawnie. Znakomite rezultaty wynikają z połączenia większej kreatywności i skupienia na tym, co istotne, co nadaje ich pracy większy pęd. Coaching zespołowy jest już sprawdzonym katalizatorem w tym fachowym kręgu.

Kurs team coaching ICC jest otwarty na coachów certyfikowanych przez ICC oraz innych, którzy przeszli odpowiednie szkolenie z ramienia innych organizacji coachingowych.

Zostań coachem zespołowym

Szkolenie z team coachingu ICC zapewni cenne doświadczenie coachingu zespołowego pod okiem trenera ICC i oficjalną akredytację jako grupowego coacha biznesowego, zdolnego pomóc innym w osiągnięciu maksymalnych wyników organizacji.

Program ten wymaga 122 godzin nauki, co obejmuje fazy planowania i przygotowania, pełny kurs team coachingu i czynności certyfikacyjne.

Nagradzana metodologia

Szkolenie z team coachingu korzysta z programu treningowego i metodologii stworzonej przez Lambent, która została nagrodzona Europejską Nagrodą Jakości (EQA) w 2010 r. przez Europejską Radę Mentoringu i Coachingu (EMCC).

Korzyści z certyfikacji

Światowej klasy szkolenie

Kurs stanowi część integralnego szkolenia z zakresu coachingu. Program ten zapewni Ci większą wiedzę i pewność siebie w wykorzystaniu narzędzi coachingu grupowego.

Wiarygodność sektora biznesowego

Program ten zapewni możliwość podjęcia skutecznej pracy z zespołami biznesowymi i da Ci większą wiarygodność w sektorze biznesowym.

Proces szkolenia i certyfikacji

Planowanie

Uczestnicy pracują nad planowaniem i stawianiem celów poprzez kwestionariusze samooceny, recenzje książek oraz planowanie procesu uczenia się.

Szkolenie

Ten kurs jest konieczny do uzyskania certyfikatu. Uczestnicy rozwijają swoje umiejętności, aby nauczyć się kluczowych koncepcji coachingu i codziennie wcielać je w życie.

Certyfikacja

Uczestnicy wykonują zadania certyfikacyjne, w tym projekty coachingu klientów, samooceny i koncepcyjne zadania integracyjne, recenzje książek oraz projekty samocoachingu.

Szczegóły certyfikacji

Dla kogo jest ten kurs?

 • Dla coachów kurs team coaching stanowi możliwość poszerzenia i zmaksymalizowania efektywności usług, które oferują oni swoim klientom.
 • Szkolenie z team coachingu pozwoli odkryć kierownikom i menadżerom nowy sposób współpracy z zespołami. Wpłynie ono na rozwój procesu motywacji, który jest niezbędny dla wysoce efektywnych zespołów.
 • Kurs team coaching nadaje się również dla osób pracujących w dziale zasobów ludzkich i poszukujących nowych sposobów interweniowania w organizacjach oraz wsparcia klientów wewnętrznych i zespołów.

Tematy ujęte w szkoleniu

 • Definicje i struktura coachingu grupowego stosowane w biznesie.
 • Cechy wysoce efektywnych zespołów i jak je rozwijać.
 • Przeszkody na drodze do osiągnięcia wysokiej efektywności i jak nimi zarządzać.
 • Zaawansowane umiejętności wyszukiwania informacji pomagające zespołowi osiągać najlepsze wyniki.
 • Zespoły jako systemy: wykorzystanie punktów oddziaływania i informacji zwrotnych.
 • Jak uzyskać porozumienie i wyjaśnić cele zespołowe.
 • Jak uwzględnić wartości zespołu.
 • Różne etapy w życiu zespołu i jak nimi zarządzać.
 • Jak zmierzyć poziom rozwoju zespołu.
 • Jak kierować zespołem w przypadku konfliktów.
 • Psychogeografia zespołu i jak z nią pracować.
 • Jak konstruować efektywne plany działania zespołu.
 • Wykorzystanie wartości zespołu jako motywacji.
 • Jak wybrać pomiędzy poszczególnymi modelami coachingu grupowego.
Działania wymagane do certyfikacji

Podsumowanie/recenzje książek

Stworzenie pisemnej recenzji książki związanej z coachingiem ujętej na liście zapewnionej na szkoleniu. Takie podsumowanie zostanie rozdane wszystkim uczestnikom i trenerowi, którzy zapewnią swoje uwagi i informacje zwrotne.

Projekt coachingu

Uczestnicy muszą odbyć co najmniej 20 godzin coachingu z co najmniej dwoma zespołami; każdy z nich przejdzie co najmniej dziesięć godzin coachingu. Powinni złożyć trenerowi pisemny raport z tych projektów coachingu w ciągu dwunastu miesięcy od wstępnego szkolenia. Można także zaprezentować wideo z pisemnym komentarzem.

Projekt samocoachingu

Każdy uczestnik będzie pracował nad projektem rozwoju własnego. Uczestnicy powinni przedstawić cele swoje projektu trenerowi – wartości, jaki reprezentuje oraz ich plan działania. Projekt ten może wiązać się z nauką lub jakąkolwiek czynnością samorozwojową.

Projekt badawczy

Każdy uczestnik przeprowadzi projekt badawczy na interesujący go temat związany z coachingiem zespołowym. Pisemne raporty powinny obejmować jedynie informację zwrotną na temat procesu i powinny przestrzegać zasad poufności uzgodnionych pomiędzy coachem i klientem.

Egzamin pisemny

Uczestnicy napiszą egzamin pisemny, które obejmie teorię i praktykę zawodowego coachingu zespołowego.

Kwestionariusz integracyjny ze szkolenia

Uczestnicy wypełnią kwestionariusz, którego celem będzie zintegrowanie treści przedstawionych podczas programu.

Pokaż nadchodzące szkolenia

Sprawdź nadchodzące szkolenia i zapisz się!

Inne programy szkoleniowe

Business coaching

Program międzynarodowej certyfikacji w zakresie coachingu biznesowego to wyspecjalizowane szkolenie...

Executive coaching

Program ten umożliwia zostanie akredytowanym Coachem Kierowników i Menedżerów, co skutecznie pom...

Life coaching

Ten unikalny kurs nastawiony jest na szkolenie coachów w zakresie pomocy ludziom we wprowadzeniu w ...

Międzynarodowa certyfikacja coachów

Program ten stanowi unikalną możliwość uzyskania Międzynarodowego Certyfikatu Coacha od organiz...

Back To Top