Skip to content

Szkolenie certyfikacyjne z Team Coachingu 2019

Kiedy porównamy team coaching do tradycyjnych szkoleń, widzimy, że pozwala on na:

  • Wypracowanie unikalnych rozwiązań adekwatnych do danej sytuacji, w której znajduje się zespół – zamiast gotowych uniwersalnych narzędzi,
  • Towarzyszenie zespołowi w codziennych obowiązkach, a dzięki temu zbudowanie otwartości, zaufania i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych – zamiast przekazywania wiedzy na ogólnym poziomie,
  • Reagowanie na potrzeby i zbudowanie głębokiej interakcji prowadzącej do realnej zmiany w zespole – zamiast gotowego programu.

Metodologia pracy na szkoleniu opiera się w dużej mierze o elementy team coachingu. Szkolenie zostało zaprojektowane w sposób, który pozwala uczestnikom na odnoszenie praktycznych korzyści w trzech kluczowych rolach dla każdej organizacji: lidera, team coacha i członka zespołu. Każdy z uczestników biorących udział w szkoleniu będzie miał także możliwość zaplanowania działań rozwojowych (lub naprawczych) dla zespołu, którym zarządza na co dzień. Zajęcia mają charakter praktyczny, ponieważ dają przestrzeń do praktykowania team coachingu w wielu sytuacjach zarówno w czasie dnia szkoleniowego, jak i popołudniami, kiedy odbywają się dodatkowe sesje pracy coachingu zespołowego, a także w przerwie pomiędzy pierwszą, a drugą częścią szkolenia. Trening został skonstruowany w taki sposób, aby przede wszystkim budować kompetencje z obszaru coachingowej pracy z zespołem, ale także uczestnika zespołu. Zauważyliśmy, że nie jest łatwo skutecznie pracować jako team coach, kiedy jako członek zespołu napotykamy trudności.

Być może dostrzegasz, że w twoim zespole lub w grupie, z którą współpracujesz ukryty jest większy potencjał, ale nie masz pomysłu jak go wydobyć. Pojawił się konflikt i nie wiesz jak zareagować? Sprawdź, jak w takiej sytuacji możesz wykorzystać narzędzia team coachingu, jako skuteczniejszą alternatywę do szkoleń lub tradycyjnego zarządzania.

Każdy z uczestników szkolenia otrzymuje raport ról zespołowych w ujęciu 360 stopni.

15 LAT TEMU BYLIŚMY W POLSCE PIONIERAMI COACHINGU INDYWIDUALNEGO,  DZIŚ ROZWIJAMY COACHING ZESPOŁÓW

Termin:

Część pierwsza 9-11 Maja 2019
Część druga 6-8 Czerwca 2019

Szklenie prowadzi certyfikowany Trener Team Coachingu ICC Rafał Nykiel

Uwaga: do szkolenia mogą przystąpić tylko osoby, które posiadają certyfikat ICC, lub też poznały podstawy coachingu w innych szkołach/organizacjach.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z koordynatorką ICC Katarzyną Buss Nykiel, e-mail: katarzynabuss@ICCpolska.com, tel. 881630063

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie: https://rafalnykiel.pl/szkolenie/team-coaching-icc/

 

Back To Top