Skip to content

Coaching zespołowy czy grupowy?

To dwa rodzaje coachingów, które są chyba ciągle stosunkowo mało znane, a dodatkowo wiele osób traktuje je jako tę samą metodę pracy, która ma tylko dwie różne nazwy.  Stosujemy te pojęcia zamiennie, ale to nie do końca jest zgodne ze stanem rzeczywistym ponieważ są to odmienne metodologie, jednakże bazujące na koncepcji coachingu. Najważniejszymi cechami wspólnymi jest to iż zarówno w jednym jak i drugim przypadku nie jest to praca indywidualna, drugim podobieństwem jest praca narzędziami coachingowymi, aczkolwiek w każdej z metod są nieco inaczej rozłożone akcenty.  

Coaching grupowy

Coaching grupowy polega na pracy coacha z kilkoma lub nawet kilkunastoma osobami, czyli grupą. W tym przypadku wszyscy uczestnicy coachingu grupowego mają podobne potrzeby, ale nie mają wspólnego celu, nie stanowią też całości, czyli zespołu. Istotne jest, aby grupa była dobrana w taki sposób, żeby był jakiś rodzaj podobieństwa między poszczególnymi członkami, ponieważ umożliwia to sprawniejszą komunikację i wpływa pozytywnie na indywidualne wyniki. Podobnie wygląda to w terapii grupowej. Coach tworzy ze swoimi klientami bezpieczną przestrzeń do indywidualnych odkryć, podejmowania decyzji, wprowadzania zmian i tworzenia planów. W przypadku sesji grupowej uczestnicy zazwyczaj dzielą się swoimi doświadczeniami między sobą.

Praca w czasie takiego procesu może dotyczyć na przykład grupy kobiet, które chcą zrezygnować z etatu i rozpocząć pracę na własny rachunek jako freelancer. Każda z uczestniczek pracuje częściowo indywidualnie, wypracowując własne rozwiązania, a częściowo także w grupie, ponieważ wszystkie nawzajem się wymieniają pomysłami, inspirują. Taki rodzaj coachingu może być wykorzystywany  w ramach jednej  organizacji lub jako grupa otwarta.

Inne przykładowe tematy mogą dotyczyć znalezienia równowagi między życiem osobistym i zawodowym lub powrotu na rynek pracy po urodzeniu dziecka.

Czym jest coaching zespołu?

To metoda pracy polegająca na wsparciu zespołu (jako całości) w osiągnięciu zakładanego poziomu efektywności oraz realizację jego celów w asyście team coacha. W tym przypadku zespół wraz z liderem traktowany jest jako jeden organizm. Zespół dokonuje zmian w czasie cyklu spotkań, na których powinni być obecni wszyscy jego członkowie. Praca coacha polega tu, w bardzo dużym uproszeniu, na umożliwieniu zespołowi uzyskania jak największej świadomości tego jak pracuje, jak przebiega wewnętrzny proces komunikacji oraz współpraca. Członkowie zespołu stopniowo zmieniają perspektywę i zaczynają się sobie przyglądać. W konsekwencji prowadzi to do przejęcia  większej odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej za dokonywanie zmian w pracy zespołu, tak aby wzrosła skuteczność działań zespołu jako całości.

Team coach spotyka się z zespołem najczęściej w jego naturalnym środowisku, czyli w miejscu i w czasie pracy, dzięki temu ma możliwość obserwowania, na tyle ile jest to możliwie, naturalnych zachowań i interakcji.  Zadaniem team coacha jest ciągła obserwacja, a także interweniowanie kiedy to będzie korzystne dla efektu końcowego, czyli realizacji celów.

Najczęstszym efektem pracy tą metodą, oprócz oczywiście realizacji celów jest zwiększenie otwartości komunikacyjnej członków zespołu.

Którą metodę wybrać?

To oczywiście zależy od konkretnych oczekiwań klienta. Najczęściej coaching zespołowy jest wykorzystany do pracy w firmach i organizacjach. Natomiast grupowy częściej pojawia się w sytuacjach pozabiznesowych. Ostatecznie decyduje kontekst, cele i preferencje klienta/sponsora.

Więcej informacji na temat kursu coachingu zespołów znajdziesz tu. Zapraszamy!

Rafał Nykiel

 

Back To Top