Skip to content

Defuzja poznawcza w coachingu (czas czytania: 4 minuty)

Wiele dziedzin wspierania rozwoju wykorzystuje podobne narzędzia, a niekiedy również wzajemnie się inspirujemy narzędziowo, aby jeszcze skuteczniej wspierać swoich klientów.  Przykładów jest wiele, feedback, praca z przekonaniami czy użycie mindfulness, ale teraz chciałem się skoncentrować na innym bardzo ciekawym i użytecznym narzędziu.

Z perspektywy coacha niezwykle interesującą koncepcją wydaje się być DEFUZJA poznawcza. Jest to metoda zapożyczona z III fali terapii poznawczo-behawioralnej, czyli ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Metoda psychoterapii wykorzystująca w dużym stopniu uważność. Zwracająca także dużą uwagę na pomoc klientom w wyplątaniu się treści które nieustannie produkuje umysł, a które często opisują rzeczywistość niekoniecznie zgodnie z prawdą, a z pewnością w mało użyteczny sposób. ACT podobnie jak coaching nie koncentruje się na redukcji objawów coachee, a bardziej na zbudowaniu jego elastyczności emocjonalnej,  i odporności, by łatwiej radził sobie z przyszłymi potencjalnymi trudnościami (po zakończeniu procesu coachingu)

Defuzja poznawcza: Co to jest?

Defuzja to przeciwieństwo dyfuzji, czyli łączenia. Defuzja poznawcza to proces stopniowego oddzielania się od własnych myśli i przekonań. Polega na spojrzeniu na „produkty” własnego umysłu, czyli myśli, obrazy czy ciągi słów z dystansem i większym zrozumieniem, zamiast tego co robi większość z nas, czyli identyfikowania się z nimi w sposób automatyczny. W coachingu defuzja poznawcza może być używana do pomocy klientom w identyfikacji i rozwiązaniu problemów związanych z negatywnymi myślami i przekonaniami, które mogą ich hamować w realizacji celów i dokonywania zmiany.

Korzyści z defuzji poznawczej w coachingu

Zwiększenie samoświadomości: Defuzja poznawcza pomaga klientom stać się bardziej świadomymi swoich myśli i przekonań. To kluczowy, pierwszy krok w procesie zmiany, ponieważ umożliwia klientowi zrozumienie, dlaczego pewne myśli i przekonania występują i jak wpływają na ich działania.

Redukcja lęku i stresu: Negatywne myśli i przekonania często są źródłem lęku i stresu. Poprzez defuzję poznawczą, klient może nauczyć się kontrolować i zmniejszać wpływ tych myśli na swoje emocje i zachowanie.

Zwiększenie elastyczności myślenia: Kiedy klient nauczy się defuzji poznawczej, staje się bardziej elastyczny w myśleniu. Jest w stanie bardziej otwarcie patrzeć na różne perspektywy i być bardziej gotowy do eksploracji nowych pomysłów i rozwiązań.

Rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych: Często nasi klienci borykają się z konfliktami wewnętrznymi, które wynikają z przeciwstawnych przekonań lub pragnień. Defuzja poznawcza może pomóc w rozwiązaniu tych konfliktów i umożliwić klientowi podjęcie bardziej spójnych decyzji.

Jak stosować defuzję poznawczą w coachingu

Lepsze zrozumienie: Pierwszym krokiem jest wsparcie w lepszym zrozumieniu klienta przez samą/samego siebie, własnych myśli, przekonań i celów. Pomocne jest zadawanie pytań, które pomagają klientowi wyrazić swoje myśli i uczucia. Czyli zwiększanie poziomu świadomości, jako jeden z głównych procesów poznawczych w coachingu.

Identyfikacja negatywnych myśli: Razem z klientem identyfikujmy negatywne myśli, które wpływają na jego zachowanie lub stan emocjonalny. Pomocne jest sprecyzowanie, jakie myśli są ograniczające, a także jakie przekonania się za nimi kryją.

Defuzja poznawcza w praktyce: Pomóż klientowi w praktycznym zastosowaniu technik defuzji poznawczej. To może obejmować ciągłe monitorowanie własnych  obserwowanie myśli – jako na przykład zadanie rozwojowe, nadawanie im nazw (imion) lub wyobrażanie sobie, że są to jedynie dźwięki w umyśle.

Eksperymentowanie z nowymi perspektywami: Zachęcaj klienta do eksperymentowania z nowymi perspektywami spojrzenia na sytuację problemową. Jak może spojrzeć na sytuację z innej strony (tu użyteczne mogą być karty EQdo www.EQdo.pl) ? Jakie inne myśli mogą być bardziej pomocne? Przeczytaj także: Co daje zmiana perspektywy? https://eqdo.pl/zmiana-perspektywy/

Monitorowanie postępów: Bądź na bieżąco z postępami klienta w stosowaniu defuzji poznawczej i dostosowuj techniki w miarę potrzeb.

Defuzja może stać się sprzymierzeńcem coacha i potężnym narzędziem. Pomaga klientom zrozumieć swoje myśli, redukować lęk i stres oraz zwiększać elastyczność myślenia. Przy odpowiednim wsparciu coacha, klienci mogą nauczyć się lepiej radzić sobie z negatywnymi myślami i przekonaniami, co przyczynia się do osiągnięcia ich celów i przezwyciężenia osobistych ograniczeń.

 

Rafał Nykiel

Back To Top